Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Ekonomia cyrkularna - inspiracje z Berlina
2019-11-19
Circular Economy as a Development Strategy czyli Gospodarka o obiegu zamkniętym jako strategia rozwoju to nowe działanie realizowane przez nasze Stowarzyszenie, w ramach programu Erasmus+. Rozpoczęliśmy od poznania dobrych praktyk, podczas spotkania Partnerów Projektu w Berlinie. 
W związku z realizacją projektu „Circular economy as a development strategy” uczestniczyliśmy wraz z Partnerami Projektu, z innych krajów w pierwszym spotkaniu koordynacyjnym, które odbyło się 18.10.2019 r. (Transnational Meeting) w Berlinie. Jego organizatorem był lider projektu Comparative Research Network e.V. SNRSS reprezentowali Emilia Wasielewska i Marek Urbaniak. CRN, lider Projektu, zorganizował wydarzenie w mieście, w którym realizuje swoje działania, w tym te na rzecz upowszechniania rozwiązań w obszarze circular economy. 
Celem spotkania było omówienie najważniejszych zagadnień w zakresie zarządzania i organizacji poszczególnych działań projektowych. Podczas spotkania uczestniczyliśmy w warsztatach, które pomogły nam w wypracowaniu najważniejszych celów krótkoterminowych, jakie zakładamy w Projekcie. Wszystkie organizacje partnerskie to podmioty, które działają w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym. Prowadzą szkolenia, edukują i upowszechniają dobre praktyki i najlepsze rozwiązania w swoich krajach. 

W ramach przyszłych zadań w Projekcie zrealizujemy m.in.
  • cztery szkolenia dla trenerów (LTTA);
  • działania badawczo - analityczne w obszarze ekonomii cyrkularnej;
  • analizę dobrych praktyk w obszarze ekonomii cyrkularnej (europejskie dobre praktyki)Więcej informacji o projekcie: tutaj