Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Dofinansowanie dla MMŚP - usługi rozwojowe
2020-02-03
Już wkrótce mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z podregionu poznańskiego będą mogły skorzystać z dofinansowania w ramach usług rozwojowych (szkoleń, warsztatów, studiów podyplomowych czy usług doradczych). Przedstawiamy najważniejsze informacje o naborze oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. 
Projekt "Nastaw się na rozwój - oferta rozwoju kwalifikacji i kompetencji MŚP z podregionu poznańskiego i ich pracowników" rozpoczął się dnia 01 stycznia 2020 roku. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem stosownych procedur  oraz dokumentacji formalnej dotycząca realizacji usług rozwojowych na terenie subregionu poznańskiego.
W ramach projektu wsparciem zostannie objętych 3784 pracowników z min. 1235 MMŚP z podregionu poznańskiego województwa wielkopolskiego (powiaty obornicki, poznański, szamotulski, średzki i śremski).


Usługi rozwojowe, jakie będą finansowane w ramach projektu to usługi doradcze, szkoleniowe oraz studia podyplomowe. Limit na jednego uczestnika wynosi 6250,00 PLN (dofinansowanie + wkład własny).

Projekt zakłada dofinansowanie kosztów usług rozwojowych zrealizowanych wyłącznie przez podmioty wpisane do Bazy Usługi Rozwojowych.
Poziomy dofinansowania:
  • dla mikroprzedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych 80%
  • dla małych przedsiębiorstw 70%,
  • dla średnich przedsiębiorstw 50%
 
Poziom dofinansowania zwiększany jest w oparciu o następujące kryteria:

  • jeżeli przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem z branż o największym potencjale rozwojowym lub branż strategicznych dla danego regionu (+20% dla całego przedsiębiorstwa)
  • objęcia wsparciem pracowników w wieku 50 lat i więcej (+20% dofinansowania ale tylko dla tych pracowników; nie dla całego przedsiębiorstwa)
  • objęcia wsparciem pracowników o niskich kwalifikacjach (+20% dofinansowania ale tylko dla tych pracowników; nie dla całego przedsiębiorstwa)
  • wyboru usługi kończącej się zdobyciem kwalifikacji (+20% dofinansowania ale tylko dla tych pracowników; nie dla całego przedsiębiorstwa)
 
Dodatkowe dofinansowania sumują się, ale poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej nie może przekroczyć 80% kosztów tej usługi.

 
Pierwszy nabór wniosków planowany jest na początku marca 2020 roku.


Wszelkie informacje dotyczące naborów będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej projektu (strona zostanie uruchomiona w połowie lutego 2020 roku) :  www.workk.com.pl oraz www.nastawsienarozwoj.pl – zachęcamy do śledzenia aktualności.