Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Szkolenia dla MŚP - projekt Nastaw się na rozwój
2020-03-10
Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Krajowym Centrum Pracy w styczniu br. rozpoczęło realizację projektu „NASTAW SIĘ NA ROZWÓJ – oferta rozwoju kwalifikacji i kompetencji MŚP z podregionu poznańskiego i ich pracowników”, współfinansowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt adresowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z subregionu poznańskiego (powiaty: obornicki, poznański, średzki, śremski, szamotulski), które chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe* dla pracowników i zakłada dofinansowanie kosztów usług rozwojowych realizowanych wyłącznie przez podmioty wpisane do Bazy Usług Rozwojowych.

Dostępne w projekcie poziomy dofinansowania usług rozwojowych wynoszą:

1. dla mikroprzedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych 80%
2. dla małych przedsiębiorstw 70% - 80%
3. dla średnich przedsiębiorstw 50% - 80%

Limit wsparcia w ramach projektu na jednego uczestnika wynosi 6250,00 zł netto (dofinansowanie + wkład własny)


Wszelkie informacje dotyczące projektu są dostępne na stronie internetowej www.workk.com.pl i u konsultantów mobilnych:
Powiat obornicki tel. 516-754-556 e-mail: martyna@spoldzielnie.org

Powiat poznański tel. 572-722-376 e-mail: marek.urbaniak@krajowecentrumpracy.pl

Powiat średzki i śremski tel. 572-722-394 e-mail: marcin.tarka@krajowecentumpracy.pl

Powiat szamotulski tel. 505-781-534 e-mail: michal.sobieraj@spoldzielnie.org

* - doradztwo, mentoring, coaching, szkolenia (w tym kursy zawodowe), studia podyplomowe