Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Przedsiębiorstwa społeczne a kryzys wywołany epidemią wirusa SARS-CoV-2 - badanie ogólnopolskie
2020-04-21
Przedstawiamy Raport z badania zrealizowanego przez Sieć 37 Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej wysokiej jakości w okresie od 7-10 kwietnia 2020. Przedsiębiorstwa społeczne a kryzys wywołany epidemią wirusa SARS-CoV-2 - badanie ogólnopolskie. 
Badanie zostało przeprowadzone przez Sieć 37 Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej wysokiej jakości. Wspólne działanie wielu podmiotów wspierających ekonomię społeczną pokazuje na możliwości dalszych działań nie tylko badawczych, ale organizujących kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej. Badanie objęło swoim zasięgiem 569 – czyli ponad połowę – funkcjonujących przedsiębiorstw społecznych z 38 branż, obejmując jednocześnie blisko 90% terenu Polski. 


Badanie zostało zrealizowane na terenie 37 subregionów w całej Polsce.
74% respondentów zauważyło, że obecna sytuacja już negatywnie odbija się na działalności przedsiębiorstw.
W zakresie głównych przyczyn wskazano;
a) brak możliwości utrzymania kadry
b) brak płynności finansowej 
c) odpływ klientów
d) znaczący spadek obrotów
e) całkowite zatrzymanie działalności
f) brak płatności od upadających kontrahentów
g) pogarszająca się sytuacja finansowa zlecającychNa tym etapie rozwoju sytuacji kryzysowej, która jest zdecydowanie dynamiczna zweryfikowaliśmy 2415 zagrożonych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, w ogólnopolskich badaniach OWES.

Raport z badań dostępny do pobrania:

Pliki do pobrania