Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne szansą na wyjście z kryzysu gospodarczego?
2020-04-22
Zamówienia publiczne mogą być wyzwalaczem prawdziwej pozytywnej zmiany, muszą jednak spełniać ważne dodatkowe kryterium. Tym kryterium jest ich społeczna odpowiedzialność.  
Pandemia koronawirusa trwa już kolejny miesiąc i nie zanosi się na jej szybki koniec. Zmagamy się z nowymi wyzwaniami i  nowe terminy weszły się do naszego codziennego słownika: izolacja społeczna, kwarantanna, zamrożenie gospodarki. Powoli uświadamiamy sobie, że nawet jeśli oficjalnie zostanie ogłoszone zwycięstwo nad chorobą, to jej skutki będziemy odczuwać przez długie lata. Europejscy i krajowi eksperci ekonomiczni są zgodni: czeka nas potężny kryzys gospodarczy, kryzys prawdopodobnie większy od tego z lat 2007 – 2009. Są zgodni również w przekonaniu, że najmocniej – jak każdy kryzys gospodarczy – uderzy on w najsłabszych – z trudem radzących sobie na rynku pracy bądź też od tego rynku zupełnie oddalonych.

Kolejne kraje Unii Europejskiej wdrażają narzędzia, które mają przeciwdziałać recesji gospodarczej – w Polsce takie rozwiązania zostały zaproponowane w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej, kolejne narzędzia wspierające przedsiębiorców, w tym przedsiębiorców społecznych znajdują się w tzw. Tarczy Antykryzysowej 2.0, która obecnie procedowana jest w Senacie.  Zawarte w obu dokumentach rozwiązania analizujemy regularnie pod kątem ich dostępności dla PES/PS. Szczegółowe informacje na temat tego jak skorzystać z ich możliwości znajdują się na naszych stronach internetowych i w mediach społecznościowych. Telefonicznie i mailowo skorzystać można również ze wsparcia naszych doradców.
 
Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne
 
Tymczasem chcielibyśmy zwrócić waszą uwagę na rozwiązanie, które już istnieje i które – naszym zdaniem – może być nieocenionym narzędziem w walce ze skutkami kryzysu gospodarczego. To zamówienia publiczne – najpotężniejszy instrument kształtujący politykę gospodarczą, społeczną i środowiskową w kraju nie tylko w czasach kryzysu.
Zamówienia publiczne mogą być wyzwalaczem prawdziwej pozytywnej zmiany muszą jednak spełniać ważne dodatkowe kryterium. Tym kryterium jest ich społeczna odpowiedzialność.
 
Społecznie Odpowiedzialne Zamówienia Publiczne to idea, która łączy kilka ważnych elementów w zarządzaniu finansami publicznymi, strategiczne podejście, zrównoważony rozwój oraz społeczną odpowiedzialność. Mimo różnic w stosowaniu tych rozwiązań w różnych krajach europejskich, jeden element jest wspólny: koncepcja zapewnienia maksymalnych korzyści społeczeństwu, gospodarce i środowisku naturalnemu w ramach dobrze wydatkowych publicznych finansów na publiczne zakupy.
Obrazowo można przedstawić ten sposób myślenia zgodnie z poniższą grafiką.
 


Dobrze zaprojektowane zamówienia publiczne pozwalają na maksymalny zwrot środków finansowych do danej społeczności lokalnej, w taki sposób aby służyły one jej mieszkańcom
i stymulowały dalszy rozwój podczas gdy zamówienia publiczne, w których najważniejszym kryterium jest cena oznaczają ryzyko ucieczki środków finansowych poza społeczność lokalną.

Warto też mocno podkreślić, że narzędzia, jakich dostarczają nam społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne szczególnie dobrze sprawdzają się podczas projektowania usług społecznych. Ostatnie tygodnie pokazały jak bardzo sektor usług społecznych – zdrowotnych, opiekuńczych i tych pokrewnych potrzebuje teraz naszego wsparcia.
 
Dodatkowe korzyści można mnożyć. Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne pozwalają samorządom osiągnąć pozytywny efekt społeczny, wpływać i rozwiązywać szereg problemów społecznych i etycznych, takich jak integracja osób defaworyzowanych i niepełnosprawnych, opieka społeczna i wsparcie, prawa człowieka, rozwój przedsiębiorstw gospodarki społecznej.

Realizacja zielonych i społecznie odpowiedzialnych zamówień to również dobry przykład jaki mogą dać samorządy społeczeństwu i sektorowi firm prywatnych  - dobra praktyka realizowana przez samorządy lokalne może przyczynić się do zachęcenia firm prywatnych, by one również uwzględniały w swoich działaniach, w swoich zamówieniach i zakupach zielone i społeczne kryteria.

Wsparcie sektora usług społecznych jest niezbędne żeby przetrwać kryzys. Wielkie inwestycje publiczne będą niezbędne, żeby go zażegnać.  Pamiętajmy, żeby były to inwestycje odpowiedzialne społecznie, dbajmy o swoje społeczności lokalne, chrońmy swoje miejsca pracy. Wielkim wsparciem w realizacji tego przedsięwzięcia mogą być właśnie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, które z jednej strony posiadają doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu lokalnego, z drugiej dzięki regularnej współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi potrafią przygotować te organizacje do współpracy z JST. Dobrych przykładów nie brakuje – należą do nich m.in. Gmina Dąbie  i Gmina Kramsk z subregionu konińskiego.


Zachęcamy do przeczytania opracowanego przez WOES Katalogu dobrych praktyk (Zamówienia społecznie odpowiedzialne - Katalog dobrych praktyk) i podręcznika dotyczącego stosowania klauzul społecznych oraz społecznych kryteriów ocen.  (http://pub.spoldzielnie.org/)

Zapraszamy również do kontaktu z naszymi ekspertami. Jesteśmy tu dla Was!


Pliki do pobrania