Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Badanie sytuacji i potrzeb przedsiębiorców subregionu poznańskiego w obliczu pandemii SARS-CoV-2
2020-04-29

Aktualny kryzys o niespotykanej dotychczas skali, wywołany pandemią, wpływa na przedsiębiorców i wywołuje problemy na rynku pracy. Badania dotyczące sytuacji przedsiębiorstw są potrzebne wobec dużej aktualności procesu, braku możliwości przewidzenia jego obecnego zakresu oraz z uwagi na coraz to nowe zjawiska z nią związane (jej dynamika, działania różnych instytucji w obliczu pandemii).

Badanie dotyczy przedsiębiorców z subregionu poznańskiego (w którego skład wchodzą powiaty: obornicki, poznański, szamotulski, średzki, śremski) gdyż to do nich skierowana jest oferta dofinansowania usług rozwojowych (szkoleń, doradztwa, studiów podyplomowych) w ramach Projektu „NASTAW SIĘ NA ROZWÓJ – oferta rozwoju kwalifikacji i kompetencji MŚP z podregionu poznańskiego i ich pracowników”.

Celem badania jest analiza procesów adaptacji i modernizacji wśród przedsiębiorców subregionu poznańskiego: uzyskanie informacji dotyczących sytuacji MŚP i działań jakie podejmują w obliczu pandemii, w tym wpływu pandemii na pracowników, potrzeby rozwojowe oraz aktualną rolę Podmiotowego Systemu Finansowania Województwa Wielkopolskiego w subregionie poznańskim (m.in. jak w aktualnej sytuacji odbierają ofertę dofinansowania do szkoleń i kursów). Jednocześnie poprzez kontakt z przedsiębiorcami założono zwiększenie świadomości przedsiębiorców na temat oferty Podmiotowego Systemu Finansowania Województwa Wielkopolskiego.

Wnioski

Na podstawie przytoczonych badań przedsiębiorców (desk research) można stwierdzić, że firmy w marcu odnotowały pogorszenie sytuacji, w tym spadek przychodów ze sprzedaży i zmniejszenie liczby kontrahentów. Prognozują pogorszenie sytuacji w najbliższych miesiącach, w tym wystąpienie zatorów płatniczych, mogące doprowadzić do bankructwa. Dużym wyzwaniem jest utrzymanie miejsc pracy wobec konieczności szukania ograniczeń kosztów w celu przetrwania.

Z desk research wynika, że przedsiębiorcy uznali tarczę antykryzysową za niewystarczającą. Wskazali, że część pomysłów zadziała jedynie przez krótki czas. Brakuje im rozwiązań mogących przynajmniej częściowo rozwiązać podstawowy problem firm jakim jest znaczący spadek wpływu środków pieniężnych. Dlatego część postulatów dotyczy zmniejszenia skali obciążeń zobowiązaniami publiczno-prawnymi.

Choć zakres skutków pandemii w znacznym stopniu zależy od specyfiki działalności w danej branży, jednak niezależna od branży jest obawa o zdolności przychodowe, utrzymania płynności, a także możliwości zapłaty pracownikom. W razie utrzymywania się kryzysu przez krótki czas duża część przedsiębiorców może przetrwać kryzys, o ile oczywiście nie reprezentują branż, które zostały ustawowo pozbawione w pełni lub w części możliwości działania. W dłuższym czasie (ok. pół roku) nawet ci, którzy radzą sobie w stopniu co najmniej zadowalającym staną jednakże przed perspektywą znacznej restrukturyzacji (jeśli nie otrzymają na czas pomocy adekwatnej do ich potrzeb).

Pełna treść raportu znajduje się w załączniku.

 

Badanie zostało przeprowadzenie przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych we współpracy z  Krajowym Centrum Pracy sp. z o.o.  w ramach realizacji projektu „NASTAW SIĘ NA ROZWÓJ – oferta rozwoju kwalifikacji i kompetencji MŚP z podregionu poznańskiego i ich pracowników.

Pliki do pobrania