Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
WOES: zakupy od PS i PES
2020-05-08

Od poniedziałku, 11 maja br.  wprowadzamy w WOES nowy instrument wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej (w tym przedsiębiorstw społecznych) w związku z przeciwdziałaniem wystąpienia COVID-19.

Instrument polega na dokonywaniu przez OWES zakupów produktów i usług od PES, będących w trudnej sytuacji w następstwie wystąpienia COVID-19, które zostaną wykorzystane przez różne podmioty na rzecz przeciwdziałania skutkom wystąpienia COVID-19, obejmujących w szczególności:
 • zamówienia produkowanych przez PES i PS środków ochrony osobistej (np. maseczek ochronnych, przyłbic) i przekazywanie ich nieodpłatnie placówkom służby zdrowia, placówkom całodobowej opieki w pomocy społecznej, pieczy zastępczej, systemu oświaty, innym jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz służb publicznych uczestniczących w działaniach na rzecz przeciwdziałania skutkom wystąpienia COVID-19;
 • zamówienia usług cateringowych (przygotowanie i nieodpłatne dostarczenie posiłków) świadczonych przez PES i PS na potrzeby pracowników służby zdrowia, placówek całodobowej opieki w pomocy społecznej, pieczy zastępczej, systemie oświaty oraz innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
 • zamówienia usług cateringowych (przygotowanie i dostarczenie posiłków) świadczonych przez PES i PS oraz przekazywanie ich nieodpłatnie osobom w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem COVID-19 (osobom starszym, osobom z niepełnosprawnościami, dzieciom korzystającym dotychczas z darmowych posiłków w szkołach, osobom przebywającym w miejscach odosobnienia w związku z potrzebami izolacji lub kwarantanny i osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w społeczności lokalnej);
 • zamówienia w PES i PS środków higienicznych (np. dezynfekujących), środków ochrony osobistej
  i przekazywanie ich nieodpłatnie placówkom służby zdrowia, placówkom całodobowej opieki
  w pomocy społecznej, pieczy zastępczej, systemu oświaty, innym jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz służb publicznych uczestniczących w działaniach na rzecz przeciwdziałania skutkom wystąpienia COVID-19.
 • zamówienia usług społecznych, świadczonych w społeczności lokalnej, w szczególności usług opiekuńczych i asystenckich, dla osób, które dotychczas były objęte opieką w instytucjach (placówkach całodobowych i dziennych) lub wymagających takiej opieki w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, wraz środkami ochrony osobistej dla pracowników realizujących usługi;
 • organizacja i wynajem miejsc całodobowych z przeznaczeniem na pobyt w trakcie kwarantanny, a także na pobyt personelu ochrony zdrowia i innych służb społecznych albo z przeznaczeniem na czasowe zmniejszenia liczby osób w placówkach całodobowych;
 • zamówienie usług czyszczenia, odkażania budynków i przestrzeni publicznych;
 • oraz wszystkich innych usług i zamówień towarów, których potrzeby użycia bądź stosowania mogą pojawić się wraz z rozwojem sytuacji epidemiologicznej w kraju,
  a których produkcja, dystrybucja, świadczenie nie jest ograniczone innymi prawnymi regulacjami dotyczącymi stanu epidemii.

 

Produkty i usługi zakupione przez WOES od podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych będą przekazywane nieodpłatnie osobom i grupom i instytucjom potrzebującym wsparcia w związku z kryzysem epidemicznym.
Działania WOES będą prowadzone we współpracy i przy wsparciu ROPS Poznań.

 

Szczegółowy opis procedury wsparcia wraz z wnioskiem znajduje się w załączniku. Wszystkie przedsiębiorstwa społeczne oraz podmioty ekonomii społecznej, które chciałby skorzystać ze wsparcia prosimy o kontakt z doradcami WOES.

Pliki do pobrania