Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Realizacja zleceń na usługi i produkcję przez PS - badanie możliwości
2020-05-14
Przedstawiamy raport z badania dotyczącego możliwości realizacji zleceń przez przedsiębiorstwa społeczne w kontekście przeciwdziałania skutkom wywołanym przez epidemię wirusa SARS-CoV-2, przeprowadzone na przełomie kwietnia i maja 2020 roku. Badaniem objęliśmy 53 przedsiębiorstwa społeczne z 9 branż z całej Polski. Badanie przeprowadzone zostało przez zespół merytoryczny Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych oraz Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych. 


Celem badania było to, by zbadać aktywność przedsiębiorstw społecznych (PS) i podmiotów ekonomii społecznej (PES), zainteresowanie zleceniami z OWES na rzecz przeciwdziałania skutkom epidemii COVID-19 oraz czas jaki jest potrzebny by przedsiębiorstwa były gotowe do ich realizacji. 
 

Badanie jest odpowiedzią na zapoczątkowane działania, mające za zadanie wspierać przedsiębiorstwa społeczne (PS) i podmioty ekonomii społecznej (PES) w związku z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom epidemii COVID-19, które zostały wyrażone na skutek:

wspólnych apeli  środowisk ekonomii społecznej, Sieci OWES, Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej i Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej;

- rekomendacji Ministra Funduszy i Polityki regionalnej dot. wdrożenia w projektach OWES mechanizmu wsparcia PES i PS, poprzez przeprowadzanie przez OWES zakupów od   tych podmiotów produktów lub usług związanych z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19;

- możliwości wyłączenia zasady konkurencyjności podczas udzielania zamówień w projektach UE w związku z wystąpieniem siły wyższej (COVID-19).
Wyniki

Zbadaliśmy sytuację w oparciu o opinie 53 przedsiębiorstw społecznych z 9 branż z całej Polski. Badanie przeprowadzone zostało przez zespół merytoryczny Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych oraz Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych. 

Czy PS w obecnej sytuacji może realizować jakiekolwiek zlecenia?


Blisko 89% respondentów wskazało na możliwość realizacji zadań, a pozostałych 11 % badanych podmiotów utraciło możliwość realizacji zleceń, na tym etapie swojej działalności. Deklaratywnie mogą ją wznowić, jeśli pojawi się realna możliwość zarobkowania, czy to na skutek odmrożenia obostrzeń, które wprowadzono (co dotyczy głównie branży gastronomicznej) czy też w ramach wsparcia w zakresie zleceń dot. przeciwdziałania skutkom COVID-19.


Czy PS jest zainteresowane świadczeniem usług, które przeciwdziałałyby epidemii, jeżeli byłyby odpłatne?
Jaki jest czas gotowości do realizacji?Pozostałe PS i PES wybrały opcje gotowości do działań w przeciągu tygodnia, maksymalnie dwóch tygodni.
Określona sytuacja pokazuje determinację PS i PES do prowadzenia realnych działań we wskazywanych obszarach przeciwdziałania epidemii COVID-19. Sytuacja gotowości do szybkiego podjęcia zleceń i ich realizacji może być także związana z relatywnie krótkim okresem postoju (około miesiąc) i przymusowego wstrzymania działalności spółdzielni. Można przewidywać, że wraz z wydłużającym się okresem wstrzymania działalności wznowienie pracy może być trudniejsze (problemy z zatowarowaniem, brak płynności finansowej, możliwe trudności z utrzymaniem pracowników i ich gotowości do pracy).
Pełen raport z badania dostępny jest do pobrania: tutaj