Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Badanie Urzędu Statystycznego w Krakowie ES-S
2020-05-25
Urząd Statystyczny w Krakowie prowadzi badanie ES-S Sprawozdanie o działalności spółdzielni: pracy, socjalnych, inwalidów i niewidomychktórego celem jest  opracowanie informacji i wskaźników opisujących kondycję spółdzielni i sektora ekonomii społecznej w Polsce na potrzeby planowania, programowania oraz oceny efektywności w obszarze gospodarki społecznej. Serdecznie polecamy!
Badanie jest realizowane w ramach projektu: „Zintegrowany System Monitorowana Sektora Ekonomii Społecznej” w partnerstwie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Formularz ES-S można wypełnić w formie elektronicznej na Portalu Sprawozdawczym GUS w terminie do 12 czerwca 2020 r.
Lub przesłać na adresy mailowe pracowników Urzędu lub na adres: Urząd Statystyczny w Krakowie, ul. K. Wyki 3; 31-223 Kraków z dopiskiem Ekonomia Społeczna. 


W celu uzyskania pomocy w sprawach związanych z wypełnieniem formularza ES-S prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu, których adresy e-mail oraz telefony kontaktowe znajdują się na stronie.


Formularz ES-S znajduje się tutaj



Źródło informacji: krakow.stat.gov.pl