Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
WOES: zakupy w OWES
2020-05-27
Za nami pierwsze zakupy w ramach procedury „Zakupy OWES" od podmiotów ekonomii społecznej lub usług związanych z przeciwdziałaniem wystąpienia COVID-19 i przekazanie ich nieodpłatnie instytucjom pomocowym i innym uprawnionym osobom.  
Z procedury skorzystało do tej pory 13 przedsiębiorstw społecznych z subregionu konińskiego. Organizacje i instytucje, którym pomogą to m.in. domy pomocy społecznej, szpitale, gminne ośrodki pomocy społecznej czy szkoły (usługa związana z dożywianiem uczniów).W przeciągu zaledwie tygodnia wpłynęło do nas blisko 50 wniosków obejmujących wsparciem setki różnych instytucji z subregionu na łączną kwotę ponad miliona złotych. Tak dużych zakupów niestety nie mogliśmy zrobić – milion to kwota znacznie przekraczająca nasze możliwości. Kontynuujemy rozmowy z Ministerstwem, Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego (IZ WRPO 2014+) i mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli przekazać kolejne dobre wiadomości dotyczące tego instrumentu dla przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej w związku z kryzysem spowodowanym wystąpieniem COVID-19.

Obecne zakupy dotyczą maja i mamy nadzieję, że to dopiero początek. Naszym celem jest zapewnienie wszystkim przedsiębiorstwom społecznym i podmiotom ekonomii społecznej wsparcia w tym i w kolejnych miesiącach 2020 roku.