Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Dotacje na nowe miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych
2020-06-22
Do 26 czerwca 2020 roku, potrwa rekrutacja do działań inkubacyjnych i dotacyjnych w Wielkopolskim Ośrodku Ekonomii Społecznej (WOES). 
WOES oferuje bezzwrotne wsparcie dotacyjne i usługi towarzyszące przyznaniu dotacji na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 
Co należy zrobić, żeby wziąć udział w naborze?
  • Skontaktuj się z WOES:
Telefonicznie – 63 245 58 29
Osobiście w biurze WOES w Koninie przy ulicy 3 maja 26. Nasz zespół umówi spotkanie z animatorem lub doradcą kluczowym WOES, który odpowie na wszystkie pytania. 


Przypominamy, że usługi WOES są bezpłatne.


Jak wygląda procedura rekrutacji do działania inkubacyjnego i dotacyjnego?

 

  • Pierwszy kontakt z WOES – umówienie spotkania z animatorem lub doradcą kluczowym.

 

  • Spotkanie z doradcą kluczowym lub animatorem WOES – włączenie do projektu (wypełnienie i złożenie Formularza zgłoszeniowego do projektu) oraz ustalenie Indywidualnej ścieżki wsparcia. W przypadku osób prawnych – dodatkowo wypełnienie Karty monitoringu oraz zawarcie umowy na wsparcie.

 

  • Usługi animacyjne dla grupy inicjatywnej oraz usługi doradcze – budowanie grupy i założeń przedsiębiorstwa.

 

  • Złożenie Formularza rekrutacyjnego do wsparcia inkubacyjnego i dotacyjnego, wraz z wymaganymi załącznikami, w tym opisem planowanego przedsięwzięcia.

 

  • Ocena formalna Formularza rekrutacyjnego i rekomendacja Formularza rekrutacyjnego na spotkanie z Komisją Rekrutacyjną do działania inkubacyjnego i dotacyjnego przez doradcę.

 

  • Kolejnym etapem jest spotkanie z Komisją Rekrutacyjną. Należy uzyskać minimum 60 na 100 punktów w wyniku rozmowy z Komisją. Kryteria oceny oraz szczegóły procesu rekrutacji znajdują się w regulaminie rekrutacji dostępnym w zakładce „dotacje – dokumenty do pobrania”

 

  • Decyzja o przystąpieniu do ścieżki inkubacyjnej i dotacyjnej.

 

Wyjaśnienia, dokumenty oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć tutajWięcej informacji o naborze na stronie woes.pl: http://woes.pl/aktualnosci/dotacje-na-nowe-miejsca-pracy-w-przedsiebiorstwach-spolecznych-trzecia-rekrutacja/