Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
PO FIO 2013: Na co zwrócić uwagę przy pisaniu projektu?
2012-12-12

Zapraszamy do udziału w szkoleniu: "Na co zwrócić uwagę przy pisaniu projektu do PO FIO 2013?" organizowanym przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.

Trwa otwarty konkurs ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2013 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO). Ofertę należy przesłać do 14 stycznia 2013 roku, do godz. 16:15
Składane projekty mają realizować cel główny PO FIO, jakim jest zwiększenie udziału organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych i związków wyznaniowych prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych.

W związku ze zbliżającym się terminem składania ofert zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w szkoleniu: „Na co zwrócić uwagę przy pisaniu projektu do PO FIO 2013?” organizowanym przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. 
Szkolenie odbędzie się 8 stycznia 2013 roku, w godzinach 12.00 – 18.00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ulicy Chłapowskiego 15/1 w Poznaniu.

Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych. Chętnych prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres biuro@spoldzielnie.org do dnia 19 grudnia 2012 roku. Liczba miejsc jest ograniczona. Wszystkich uczestników prosimy o przygotowanie wstępnej wersji wniosku o dofinansowanie - oferta do pobrania w załaczniku. 

Ramowy program zajęć:

  1. Najważniejsze zmiany w zasadach przyznawania i rozliczania PO FIO 2013
  2. Praca z generatorem wniosków aplikacyjnych
  3. Część merytoryczna wniosku – jak zwiększyć swoje szanse na uzyskanie maksymalnej liczby punktów?
  4. Zasady przygotowywania budżetu – o kategoriach i limitach wydatków.  


Szkolenie poprowadzi specjalistka ds. finansowych Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Tatiana Hapek.


 

Pliki do pobrania