Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Nabór wniosków o udzielenie dotacji
2020-08-10
Od 14 sierpnia do 30 września można składać wnioski o udzielenie dotacji na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne. 

Wnioski składać mogą grupy inicjatywne i podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne,  które zgłosiły się do trzeciego naboru do części inkubacyjnej i dotacyjnej WOES (wyłącznie uczestnicy projektu, którzy ukończyli cykl szkoleniowo – doradczy WOES).

 

  1. Termin rozpoczęcia naboru: 14 sierpnia 2020 roku
  1. Termin zakończenia naboru: 30 września 2020 roku (do godziny 15:00)
  1. Miejsce składania wniosków (przyjmowania dokumentów): Biuro Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej w Koninie przy ulicy 3 Maja 26, 62-500 Konin


Więcej informacji o naborze na stronie woes.pl http://woes.pl/aktualnosci/nabor-wnioskow-o-udzielenie-dotacji-3/