Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Nowe usługi WOES – promocja online
2020-08-19
Nowe usługi, wprowadzone do oferty WOES w 2020 roku, to realizacja kampanii promocyjnych na portalu Facebook, kampanii radiowych oraz kampanii w prasie i lokalnych portalach informacyjnych oraz kampanie realizowane w oparciu o Google Ads (Adwords‎) – system reklamowy Google.
Wskazać można dwie najważniejsze przesłanki przemawiające za wprowadzeniem nowych usług. Pierwsza z nich to wyczerpywanie się dotychczasowej formuły świadczenia usług marketingowych, druga była próbą reakcji na negatywny wpływ epidemii Covid-19 na sytuację przedsiębiorstw społecznych na rynku.
 
Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej świadczy wsparcie marketingowe od początku swojej działalności w 2010 roku. Zakres wsparcia jest bardzo szeroki i systematycznie rozwijany. Przedsiębiorstwa społeczne i podmioty ekonomii społecznej mogą liczyć m.in. na:
  • opracowanie wizualizacji graficznej;
  • budowę strony internetowej;
  • stworzenie małej poligrafii: wizytówek, papieru firmowego, ulotek, plakatów czy teczek.
 
Z czasem wsparcie zostało poszerzone o m.in.:
  • content marketing (usługa polega na wsparciu PS/PES w prowadzeniu strony internetowej oraz kont na portalach społecznościowych – głównie FB);
  • pakiet fotograficzny (przygotowanie profesjonalnych zdjęć ofertowych).
 
Wdrożenie nowych usług było odpowiedzią na potrzeby PS/PES związane z brakiem profesjonalnych zdjęć ofertowych i trudnościami związanymi z samodzielną, regularną aktualizacją stron internetowych. Nowa oferta marketingowa WOES również jest odpowiedzią na konkretne zapotrzebowanie. Okazało się, że dotychczasowe wsparcie jest konieczne, ale może się okazać niewystarczające do skutecznego konkurowania na rynku, zwłaszcza w realiach pandemii Covid-19.  

Więcej informacji na stronie woes.pl