Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Włącznik Innowacji Społecznych - nowy projekt SNRSS
2020-09-07
Rozpoczęliśmy realizację nowego projektu - Włącznik Innowacji Społecznych. Celem projektu jest skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro-innowacji) w obszarze włączenia społecznego w całej Polsce. Pierwszy nabór odbędzie się już wkrótce. 
Włącznik Innowacji Społecznych – to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Misją inkubatora jest tworzenie przyjaznych warunków do poszukiwania, wypracowywania, testowania, ewaluowania i upowszechniania innowacyjnych pomysłów.

Kluczowym rezultatem projektu będzie upowszechnienie i włączenie w główny nurt polityki min. 5 innowacyjnych rozwiązań w obszarze włączenia społecznego. Każda z powstających Innowacji zostanie przygotowana do wdrożenia w kolejnych środowiskach i społecznościach w całej Polsce.


Poprzez "włączenie społeczne" rozumiemy: 

- działania w zakresie integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
- działania na rzecz wsparcia osób w trudnej sytuacji życiowej (w tym zwalczania ubóstwa);
- ułatwienia dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.


Więcej informacji o Projekcie: tutaj