Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Zatrudnimy Mentora/kę Innowacji
2020-10-14
Poszukujemy energicznej osoby, która dołączy do naszego zespołu ds. innowacji społecznych w charakterze opiekuna merytorycznego innowatorów społecznych rekrutowanych do Inkubatora.

Kogo szukamy?

Od czterech lat prowadzimy Inkubatory Innowacji Społecznych, w ramach których wspieramy tworzenie i testowanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze włączenia społecznego, integracji zawodowej, zwiększania dostępności produktów i usług dla osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. W procesie inkubacji innowatorzy społeczni otrzymują od nas kompleksowe wsparcie merytoryczne, organizacyjne i finansowe.

Poszukujemy energicznej osoby, która dołączy do naszego zespołu ds. innowacji społecznych w charakterze opiekuna merytorycznego innowatorów społecznych rekrutowanych do Inkubatora.


Szczegółowy zakres zadań:

 • diagnozowanie potrzeb innowatorów, opracowywanie indywidualnych strategii udzielania wsparcia merytorycznego w procesie rozwoju innowacji społecznych

 • wypracowywanie, dostarczanie i wdrażanie narzędzi wsparcia rozwoju innowacji społecznych innowatorom społecznym

 • współpraca organizacyjna i merytoryczna przy naborze innowatorów (potencjalnych grantobiorców)

 • udzielanie kompleksowego wsparcia organizacyjnego i merytorycznego w przedmiocie innowacji (obszar: włączenie społeczne) w procesie opracowywania innowacyjnego rozwiązania

 • współpraca z innowatorem przy dopracowywaniu pomysłu na innowację oraz jej testowanie, przygotowywaniu Projektu Innowacji i Specyfikacji Innowacji, wdrażaniu rekomendacji ekspertów

 • bieżący mentoring i weryfikacja postępu merytorycznego opracowywania pomysłu, prototypu rozwiązania oraz procesu jego testowania

 • wsparcie przy doborze/budowaniu i utrzymywaniu partnerstw lokalnych niezbędnych do przygotowania i przetestowania rozwiązania, nawiązywaniu i rozwijaniu relacji z interesariuszami innowacji społecznych z obszaru włączenia społecznego

 • wsparcie organizacyjne i merytoryczne w organizowaniu testów z użytkownikami, ewaluacji on-going postępu procesu testowania

 • bieżąca weryfikacja dzienniczka testowania innowacji i współpraca przy rozwiązywaniu potencjalnych zgłaszanych przez innowatora i użytkowników innowacji problemów i wyzwań

Nasze oczekiwania to:

 • zainteresowania z obszaru polityki społecznej, innowacji społecznych
 • min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze innowacji społecznych
 • min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w realizacji działań z zakresu włączenia społecznego
 • min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku doradcy/ tutora/ mentora/ coacha
 • dyspozycyjność w wymiarze 40 godzin tygodniowo w naszym biurze w Poznaniu
 • gotowość do odbywania podróży służbowych w całej Polsce
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów, pozyskiwaniu partnerów do działania
 • kreatywność, pomysłowość, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów
 • bardzo dobre umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne
 • sprawna organizacja pracy, rzetelność, odpowiedzialność

Ponadto mile widziane:

 • doświadczenie w oddolnej realizacji działań społecznych
 • znajomość metody design thinking

Co zapewniamy?

 • umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie i warunki zatrudnienia
 • wsparcie zespołu w przygotowaniu do realizacji zadań
 • możliwość uczestniczenia w wielopłaszczyznowych działaniach społecznych o międzynarodowym zasięgu
 • pracę w dynamicznym, kreatywnym, interdyscyplinarnym zespole
 • możliwość partycypacji w innowacyjnych inicjatywach podejmowanych przez Stowarzyszenie
 • dobrą atmosferę pracy
 • możliwość realizacji własnych pomysłów i inicjatyw
 • atrakcyjną ścieżkę rozwoju zawodowego i osobistego.

Na Twoje CV wraz z listem motywacyjnym przesłane na adres: rekrutacja@spoldzielnie.org czekamy do dnia 25 października br.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Góreckiej 115/1 zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."
Informujemy, że Administratorem danych jest Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góreckiej 115/1. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych zastrzega sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi oferentami/kami.