Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Zatrudnimy specjalist(k)ę ds. PR i animacji społecznej
2020-10-14

Kogo szukamy?

Energicznej, zmotywowanej osoby z inicjatywą i dobrymi pomysłami, która dołączy do naszego zespołu ds. innowacji społecznych.

Zakres zadań:

 • opracowanie, aktualizowanie i wdrażanie strategii działań informacyjno-promocyjnych Inkubatora Innowacji Społecznych
 • bieżące prowadzenie kampanii promocyjnej Inkubatora Innowacji Społecznych
 • tworzenie i aktualizacja regionalnych baz danych podmiotów tworzących lokalny ekosystem dla rozwoju innowacji, informacji o ich potrzebach i zasobach
 • networking, budowanie trwałych relacji z potencjalnymi innowatorami społecznymi, liderami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami, przedsiębiorcami oraz kreowanie relacji i powiązań międzyinstytucjonalnych, interdyscyplinarnych, międzysektorowych, sieciowanie
 • prowadzenie działań z zakresu animacji społecznej wokół problematyki innowacji społecznych
 • bieżąca organizacja, realizacja i obsługa wydarzeń projektowych zgodnie z zapotrzebowaniem
 • prezentowanie oferty Inkubatora na wydarzeniach branżowych i lokalnych, podczas spotkań bezpośrednich z potencjalnymi innowatorami społecznymi
 • tworzenie (merytoryczne i wizualne) materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących funkcjonowania Inkubatora oraz innowacji społecznych w Polsce i na świecie
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji realizowanych działań zgodnie z wytycznymi.

Nasze oczekiwania to:

 • zainteresowania z obszaru polityki społecznej, innowacji społecznych
 • min. 2-letnie doświadczenie w promowaniu przedsięwzięć społecznych
 • min. 2-letnie doświadczenie w animacji społecznej
 • umiejętność poprawnego redagowania tekstów i treści promocyjnych
 • umiejętność pracy z prostymi programami graficznymi
 • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office i obsługi urządzeń biurowych
 • doświadczenie i umiejętności z obszaru wystąpień publicznych
 • łatwość w pozyskiwaniu partnerów do działania
 • dyspozycyjność w wymiarze 40 godzin tygodniowo
 • bardzo dobre umiejętności komunikacyjne

Ponadto mile widziane:

 • doświadczenie w oddolnej realizacji działań społecznych

Co zapewniamy?

 • umowę o pracę, atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • wsparcie zespołu w przygotowaniu do realizacji zadań
 • możliwość uczestniczenia w wielopłaszczyznowych działaniach społecznych o międzynarodowym zasięgu
 • pracę w dynamicznym, kreatywnym, interdyscyplinarnym zespole
 • możliwość partycypacji w innowacyjnych inicjatywach podejmowanych przez Stowarzyszenie
 • dobrą atmosferę pracy
 • możliwość realizacji własnych pomysłów i inicjatyw
 • atrakcyjną ścieżkę rozwoju zawodowego i osobistego.

Na Twoje CV wraz z listem motywacyjnym przesłane na adres: rekrutacja@spoldzielnie.org czekamy do dnia 25 października br.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Góreckiej 115/1 zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Informujemy, że Administratorem danych jest Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góreckiej 115/1. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych zastrzega sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi oferentami/kami.