Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Podsumowanie mechanizmu zakupowego OWES - raport z badań
2020-11-09
Przedstawiamy raport z badań* podsumowujących mechanizm zakupowy OWES (zakupy OWES) z perspektywy instytucji pomocowych. Mechanizm zakupowy OWES (zakupy OWES) ma na celu przeciwdziałanie upadłości PS/PES i utrzymanie miejsc pracy zagrożonych w następstwie wystąpienia COVID-19. 
Zakupy umożliwiły naszemu Ośrodkowi wsparcie przedsiębiorstw społecznych i społeczności lokalnych w walce z COVID-19. 
Wśród najczęściej realizowanych przez WOES "zakupów" możemy wymienić m.in. 
  • zamówienia produkowanych przez PES i PS materiałów ochrony osobistej (np. maseczek ochronnych) i przekazywanie ich nieodpłatnie placówkom służby zdrowia oraz placówkom całodobowej opieki;
  • zamówienia usług cateringowych świadczonych przez PES i PS na potrzeby pracowników służby zdrowia;
  • zamówienia usług cateringowych świadczonych przez PES i PS oraz przekazywanie ich nieodpłatnie osobom w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem COVID-19 (osobom starszym, osobom z niepełnosprawnościami i osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w społeczności lokalnej);
  • zamówienia w PES i PS środków higienicznych (np. dezynfekujących) i przekazywanie ich nieodpłatnie placówkom służby zdrowia oraz placówkom całodobowej opieki
 
Zakupy OWES dokonywane są na podstawie procedury opracowanej we współpracy z ROPS w Poznaniu, zgodnie z Rekomendacjami Ministra Funduszy i Polityki regionalnej dot. wdrożenia w projektach OWES mechanizmu wsparcia PES i PS, poprzez przeprowadzanie przez OWES zakupów od tych podmiotów produktów lub usług związanych z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19. 
 
 
*Badanie realizowane przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych prowadzące Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej.