Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Badanie JST w Wielkopolsce - kierunki rozwoju dla przedsiębiorczości społecznej
2020-11-23
Przedstawiamy wyniki badania z udziałem samorządów lokalnych z Wielkopolski, które jest odpowiedzią na zmieniającą się sytuację rynkową, społeczną oraz klimatyczną. Założeniem badania jest odkrycie kierunków działań, które mogą w przyszłości stać się kluczowymi obszarami interwencji przedsiębiorczości społecznej. 
Nasz Ośrodek Ekonomii Społecznej współpracuje z różnymi środowiskami, organizacjami i instytuacjami. Wśród nich, niezmiennie od lat, są jednostki samorządu terytorialnego i społeczności lokalne. Tworzymy wspólne działania, podejmujemy się razem inicjatyw lokalnych oraz wspieramy lokalne podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne. Wśród działań jakich się podejmujemy jest również diagnoza potrzeb lokalnych oraz analiza trendów i zagrożeń mających wpływ na rozwój przedsiębiorczości społecznej i ekonomii społecznej. 

Najnowszy raport opracowany przez zespół Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych (WOES) stanowi próbę odpowiedzi na zmieniającą się sytuację rynkową, społeczną oraz klimatyczną. 

Łącznie w badaniu wzięło udział 67 instytucji z Wielkopolski.


Raport: Badanie samorządów w Wielkopolsce w kontekście potencjału oraz kierunków rozwoju dla przedsiębiorczości społecznej (PDF)