Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
WORKK / Dofinansowanie dla MŚP
2021-02-09
10 lutego 2021 r. o godz. 13.00 planowane jest otwarcie rundy nr 2/2021 naboru wniosków MŚP na dofinansowanie usług rozwojowych. Z dofinansowania będą mogły skorzystać wyłącznie osoby powyżej 50 roku życia. 
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że 10 lutego 2021 r. o godz. 13.00 planowane jest otwarcie rundy nr 2/2021 naboru wniosków MŚP na dofinansowanie usług rozwojowych z alokacją środków w wysokości 250 000,00 PLN.


Kryteria naboru:
 1. Nabór skierowany jest wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z podregionu poznańskiego (powiaty: obornicki, poznański, szamotulski, średzki, śremski)
 2. Z dofinansowania będą mogły skorzystać wyłącznie osoby powyżej 50 roku życia
 3. Nabór skierowany jest również do MŚP, które mają już podpisaną umowę/zaakceptowany wniosek w poprzednich naborach
 4. Limit dofinansowania wraz z wkładem własnym na pracownika wynosi: 6 250,00 zł
 5. W naborze obowiązują poniższe limity dofinansowania wraz z wkładem własnym na jedno przedsiębiorstwo:
  1. dla mikro przedsiębiorstw – 31 250,00 zł.
  2. dla małych przedsiębiorstw – 31 250,00 zł.
  3. dla średnich przedsiębiorstw – 31 250,00 zł.
Ważność dofinansowania: 60 dni od daty podpisania umowy wsparcia.
Nabór skierowany jest do MŚP, które wykorzystają przyznane środki na usługi realizowane zdalnie* lub usługi stacjonarne (MŚP i PŚUR biorą na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie wszystkim uczestnikom bezpieczeństwa).

*Przypominamy, że w związku z opublikowaniem 30.03.2020 Wytycznych na stronie https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/storage/site/files/1619/Wytyczne-dotyczce-wiadczenia-usug-rozwojowych-metodami-zdalnego-dostpu-z-30.07.2020.pdf 
oraz ich aktualizacją z  31.07.2020 https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/storage/site/files/1619/Zmiany-w-Wytycznych-dotyczcych-wiadczenia-usug-realizowanych-zdalnie-z-dnia-31-lipca-2020-r.pdf Operator przygotował Suplement do Regulaminu wsparcia dot. realizacji usług w formie zdalnej i ich kwalifikowalności w ramach pn. „Nastaw się na rozwój – Oferta Rozwoju Kwalifikacji i Kompetencji MŚP z podregionu poznańskiego i ich pracowników”. Prosimy o zapoznanie się z Suplementem do Regulaminu, który jest dostępny w plikach do pobrania. Dopuszczalne jest dofinansowanie usług w formie stacjonarnej pod warunkiem wzięcia przez MŚP pełnej odpowiedzialności za zapewnienie wszystkim uczestnikom bezpieczeństwa.

Szczegóły dotyczące podpisania umowy będą ustalane telefonicznie z MŚP po akceptacji zgłoszonych wniosków.

Zapraszamy do współpracy!
Zespół Projektu WORKK