Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Szkolenie: gospodarka obiegu zamkniętego jako strategia rozwoju
2021-02-09

W dniach 18-21 stycznia 2021 roku zostało zrealizowane międzynarodowe szkolenie partnerów projektu „Circular Economy as a Development Strategy”, podejmujących działania edukacyjne z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego. Gospodarzem spotkania było Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. Pomimo tego, że szkolenie zrealizowano z wykorzystaniem komunikatora ZOOM, nie przeszkodziło to w wymianie doświadczeń, dobrych praktyk i spostrzeżeń na temat możliwości i wyzwań gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce i w Europie. Co ważne, różnorodność perspektyw zapewniła obecność reprezentantów z wielu krajów europejskich, w tym: Belgii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Polski, Rosji, Szwecji i Włoch.

Relację przygotowała Elena Votchenko.

Spotkanie rozpoczęli Przemysław Piechocki i Marek Urbaniak (Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych) od krótkiego wprowadzenia o stanie gospodarki o obiegu zamkniętym w perspektywie Polski i Unii Europejskiej. Prowadzący przedstawili dane dotyczące sytuacja Polski na tym tle, wyzwania i podejmowane działania dla podejmowania strategii rozwoju na rzecz gospodarki bardziej oszczędnej zasobowo, w większym stopniu opartej na zasobach odnawialnych i otwartej na zrównoważone rozwiązania. I właśnie przeglądowi wskazanych działań były poświęcone dalsze spotkania.

Dobre praktyki

Jednym z istotnych przykładów jest działalność Spółdzielni Socjalnej Komunalka Rzgów. Prezeska Spółdzielni Iwona Maciejewska podzieliła się doświadczeniami w zakresie gospodarki komunalnej, z uwzględnieniem gospodarki odpadami. Spółdzielnia zatrudnia osoby, które z różnych powodów są oddalone na rynku pracy. Warto podkreślić, że współpraca z samorządem lokalnym dostała odnotowana na forum europejskim w ramach europejskiego zbioru dobrych praktyk w zakresie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.

Kolejnym prelegentem był Artur Filipiak, prezes Spółdzielni Socjalnej Razem dla Środowiska, który opowiedział o funkcjonowaniu Spółdzielni w zakresie gospodarki komunalnej (odpadami).

Następnie wiceprezydent Konina Paweł Adamow wskazał na wyzwania związane z projektowaniem i realizacją strategii rozwoju z uwagi na doświadczane zmiany klimatyczne. Konin wdraża ideę „zielonego miasta energii” poprzez różnorodne odpowiedzialne inicjatywy, w tym związane z odnawialnymi źródłami energii oraz gospodarką odpadami, które pobudzają interesariuszy do podejmowania dalszych działań.

 


Pozytywnym przykładem działań społecznych jest działalność poznańskiej „Po-dzielni ”. Kalina Olejniczak, dziennikarka i działaczka społeczna, wskazała na rolę „Po-dzielni” w integrowaniu mieszkańców Poznania wokół idei zrównoważonej konsumpcji, ekonomii współdzielenia i reuse (w tym napraw sprzętów).
O pomysłach na zrównoważony transport miejski i roli współpracy lokalnej w obliczu wyzwań klimatycznego opowiadał Tadeusz Mirski. Wśród wielu przykładów działań warto wymienić akcję „Rowerzyści dla seniorów”, która jest polską edycją światowego programu „Rowerem bez wieku”.

Marta Szymborska przedstawiła projekt HolyGrail 2.0 realizowany przez GS1 i dotyczący cyfrowych znaków wodnych na opakowaniach plastikowych, w tym wskazała w jaki sposób wpisuje się w koncepcję „inteligentnego opakowania” oraz poprawia możliwości recyklingu zgodnie z potrzebami rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym.

Z kolei prezentacja Piotra Marciniaka dotyczyła możliwości godzenia działań dewelopera w obszarze rozwoju społecznego z perspektywą gospodarki o obiegu zamkniętym na przykładzie projektu rewitalizacji społecznej Fortu VIIa.

Konkluzje

W ramach części podsumowującej szkolenie Elena Votchenko wskazała wśród czynników sprzyjających rozwojowi gospodarki o obiegu zamkniętym: proaktywność, działalność organizacji pozarządowych, odpowiedzialność (zarówno rządzących, jak i mieszkańców) za środowisko naturalne, a także rozwój przedsiębiorstw społecznych działających we wskazanym obszarze, a przy tym włączających  w życie społeczne i zawodowe osoby do tej pory były oddalone od rynku pracy. Ważną rolę ma również biznes, dla którego społeczna odpowiedzialność (CSR) powinna być koncepcją wspierającą ekonomię cyrkularną. Wreszcie warto pamiętać o działaniach informacyjno-promocyjnych, których zadaniem będzie upowszechnianie założeń gospodarki o obiegu zamkniętym i zaangażowanie szerokich grup społecznych.

 

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach realizacji projektu Circular Economy as a Development Strategy. Więcej informacji na temat projektu i prowadzonych w nim działań związanych z gospodarką obiegu zamkniętego znajduje się na stronie www.cedes.spoldzielnie.org