Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Innovative Collaborations - nowy projekt SNRSS
2021-04-12
W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie inauguracyjne nowego działania jaki realizuje SNRSS w ramach programu Erasmus+ - projektu INN-CO. Celem projektu jest wypracowanie rozwiązań na rzecz rozwoju przedsiębiorstw społecznych.
INN-CO a dokładnie Innovative Collaborations to projekt realizowany od listopada 2020 roku do grudnia 2022 roku. Działania projektowe z uwagi na sytuację związaną z COVID-19 są realizowane w formie zdalnej, online. Taką formułę miało również ostatnie spotkanie partnerów projektu. Koordynatorzy projektu spotkali się by omówić strategię realizacji projektu i zaplanować najbliższe działania.
 
Głównym celem projektu jest stworzenie wirtualnego ekosystemu sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorstw społecznych w Europie.

Cel ten ma zostać zrealizowany poprzez wypracowanie następujących działań (celów szczegółowych):

  • Wzmocnienie umiejętności osób i organizacji uczestniczących w projekcie w zakresie cyfrowego zarządzania projektami z udziałem europejskich przedsiębiorstw społecznych;
  • Zwiększenie umiejętności i wiedzy europejskich przedsiębiorców społecznych poprzez wymianę praktyk, doświadczeń i metod pracy.
  • Wypracowanie nowych metod i technik ułatwiających pracę i współpracę europejskich przedsiębiorstw społecznych – stworzenie wirtualnego klastra dla przedsiębiorstw społecznych, sotsując innowacyjną metodologię.
 
Projekt jest realizowany przez  I.Re.Forr (Regional Institute for Training and Research) z Włoch, lidera projektu w partnerstwie z czterema organizacjami, Stowarzyszeniem Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z Polski, Bruxelles Europe asbl z Belgi, Synthesis Center For Research and Education z Cypru oraz Center Ressources Arobase z Francji.Projekt jest finansowany z europejskiego programu Erasmus+ za pośrednictwem Włoskiej Narodowej Agencji INAPP.