Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
IKEA wspiera przedsiębiorców społecznych
2021-04-23
Pięć przedsiębiorstw społecznych ma szansę otrzymać wsparcie merytoryczne i finansowe w programie akceleracji. Program jest realizowany przez IKEA Social Entrepreneurship i NESsT.

W ramach strategii People & Planet Positive, IKEA wspiera i współpracuje z przedsiębiorstwami społecznymi, dzięki czemu przyczynia się do zmniejszania nierówności. IKEA Social Entrepreneurship została założona w 2012 roku. Jej zadaniem było zbadanie, w jaki sposób IKEA może włączyć do swojej oferty produkty i usługi przedsiębiorców społecznych oraz jak wspierać programy, które przyspieszają rozwój przedsiębiorczości społecznej.
Program akceleracji IKEA Social Enterpereneurship & NESsT
 
Spośród zgłoszonych przedsiębiorstw zostaną wybrane te, które:
 • mają potencjał wyciągania ludzi z biedy i ubóstwa, zwiększenia ich stabilności zawodowej poprzez podnoszenie kwalifikacji i przygotowanie do pracy w nowych zrównoważonych sektorach gospodarki,
 • działają w takich obszarach, jak: zrównoważone rolnictwo i zrównoważone systemy zaopatrzenia w żywnośćenergia odnawialnagospodarka obiegu zamkniętego i zarządzanie odpadami, ochrona przyrody, zalesianie i regeneracja gruntów, rozwój zawodowy i tworzenie miejsc pracy w zielonej gospodarce,
 • które mogą zapewnić dostęp do produktów i usług zielonej gospodarki dla grup szczególnie wrażliwych,
 • wspierają jedną lub kilka z następujących grup: młodzież zagrożona wykluczeniem, kobiety zagrożone wykluczeniem, osoby z niepełnosprawnościami, mniejszości etniczne, migranci i uchodźcy, drobni rolnicy.
Zachęcamy was do aplikowania, nabór skierowany jest do wszystkich przedsiębiorców, w szczególności do firm z poniższych sektorów:
 • Zrównoważone rolnictwo i zrównoważone systemy zaopatrzenia w żywność
 • Energia odnawialna
 • Circular economy i zarządzanie odpadami
 • Ochrona przyrody, zalesianie i regeneracja gruntów
 • Rozwój zawodowy i tworzenie miejsc pracy w zielonej gospodarce
W trakcie trwania programu akceleracyjnego, uczestniczące w nim przedsiębiorstwa społeczne otrzymają doradztwo z zakresu dostępu do rynku, w tym możliwość nawiązania kontaktów biznesowych z IKEA w regionie.
 
Wszystkie wybrane przedsiębiorstwa otrzymają:
Inwestycja pomiędzy 25.000 – 43.000 EUR
 • Rodzaj finansowania: dotacje bezzwrotne i zwrotne (odpowiednik pożyczek preferencyjnych, długoterminowych i nieoprocentowanych) 
 • Kwota inwestycji dla każdego przedsiębiorstwa społecznego ustalana jest na podstawie jego potrzeb, potencjalnych korzyści społecznych i historii zarządzania finansami.
Nabór rozpoczął się 6 kwietnia i potrwa do 3 maja 2021 roku. 
 
Więcej informacji: