Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Uzupełnianie wniosków po ocenie formalnej
2012-12-19

Szanowni Uczestnicy i Uczestniczki Projektu!

Informujemy, że do dnia 28.12.2012 roku trwa proces uzupełniania wniosków po ocenie formalnej.

Natomiast w dniach 02.01.2013 - 11.01.2013 r. trwać będzie ocena merytoryczna złożonych wniosków o przyznanie środków finansowych na założenie spółdzielni socjalnej i/lub zatrudnienie.

Wynikiem pracy Komisji Oceny Biznesplanów będzie przyznanie  dotacji inwestycyjnych dla  nowopowstałych spółdzielni socjalnych. Informacja o wynikach KOB zostanie zamieszczona na naszej stronie.

Informacje dotyczące  wniosków o przyznanie wsparcia finansowego oraz podstawowego wsparcia pomostowego oraz regulamin KOB  zamieszczone są w poniższych dokumentach:

Pliki do pobrania