Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
V Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej
2021-05-20

W tym roku w ramach OFESiS zaplanowano cykl pięciu tematycznych spotkań. Pierwsze z nich odbędzie się już 26 maja 2021 roku. 

Zapraszamy Państwa do udziału w V Ogólnopolskim Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej, które będzie miało formułę on-line. W ramach wydarzenia zaplanowano cykl pięciu spotkań w zróżnicowanych formułach, tj. konferencji, seminariów, a także nowatorskiej formuły open space technology.

Konferencje odbędą się w 5 terminach:

  • 26 maja – Oblicza ekonomii społecznej – misja i wyzwania,
  • 9 czerwca – Ekonomia społeczna w krajowej polityce publicznej,
  • 16 czerwca – Przedsiębiorczość społeczna w czasie pandemii,
  • 22 czerwca – Wyzwania dla sektora ekonomii społecznej w perspektywie do 2030,
  • 30 czerwca – Open Space Technology. Ekonomia społeczna w centrum zmieniającego się świata – szanse i wyzwania.

Forum organizowane jest w ramach partnerskiej współpracy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w projekcie pn. „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej" (Działanie 2.9 PO WER).


Formularz rejestracyjny jest dostępny pod poniższym linkiem: https://forms.gle/LeBd2ojMNfgimgp69

Więcej informacji na stronie organizatorów: tutaj  

Program wydarzenia