Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Kierunek praca dla osób z niepełnosprawnościami
2021-06-02
Trwa rekrutacja do projektu „Kierunek praca – działaj skutecznie”. Celem działania jest pomoc w zdobyciu pracy osobom z niepełnosprawnościami.
Agencja Zatrudnienia Wspomaganego BIZON zaprasza osoby z niepełnosprawnościami do projektu umożliwiającego podjęcie pracy przy wykorzystaniu metody zatrudnienia wspomaganego (wsparciu trenera/ki pracy). Wymagania/kryteria przyjęcia do projektu (występujące jednocześnie):
 • wiek 18-64 lat (wiek aktywności zawodowej);
 • orzeczenie wydane przez powiatowy lub wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • brak zatrudnienia - osoby nieaktywne zawodowo, poszukujące pracy, bezrobotne;
 • zamieszkanie na terenie woj. wielkopolskiego.
Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać bezpłatnie z takich form wsparcia jak:
 • poradnictwo psychologiczne,
 • poradnictwo zawodowe,
 • grupowe warsztaty kompetencji społecznych i zawodowych,
 • 3-miesięczne, płatne staże zawodowe (w asyście trenera/ki pracy),
 • treningi umiejętności praktycznych i próbki pracy (w asyście trenera_ki pracy),
 • wsparcie trenera/ki pracy w poszukiwaniu pracy,
 • wsparcie trenera/ki pracy w nowym miejscu zatrudnienia, aż do momentu całkowitego usamodzielnienia oraz monitoring zatrudnienia (w tym kontakty z pracodawcą i współpracownikami),
 • współpraca z otoczeniem społecznym (rodzina, przyjaciele, opiekunowie).

Zgłoszenia:
e-mail: rekrutacjabizon@natak.pl
kom. 603 999 242
Dodatkowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie www.bizon.org.pl .
Projekt realizowany jest przez Agencję Zatrudnienia Wspomaganego BIZON.
 

Zdjęcie: AZW Bizon
Więcej informacji na stronie organizatora oraz na Facebooku