Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Projekt ustawy o ES - 7 najważniejszych informacji dla PES i PS
2021-06-10
Przed jutrzejszymi konsultacjami nad ustawą o ekonomii społecznej - polecamy Wam nasze krótkie zestawienie - 7 rzeczy, które chcielibyście wiedzieć (a być może boicie się zapytać). Przypominamy, że konsultacje dla PES i PS już jutro o godzinie 10:00.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało projekt ustawy o ekonomii społecznej. 11 czerwca 2021 przedsiębiorstwa społeczne i podmioty ekonomii społecznej zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach. Co trzeba wiedzieć o ustawie?
Poniżej krótka ściąga.

 

1. Czy to ważne?

Tak. Na projekt ustawy sektor ekonomii społecznej czekał od wielu lat. Powodów jest co najmniej kilka:

 • dzięki ustawie prawnie uznawany będzie status przedsiębiorstwa społecznego;
 • ustawa porządkuje obowiązki i prawa związane z posiadaniem statusu PS
 • ustawa pozwoli usprawnić codzienne funkcjonowanie PS
 • ustawa wprowadzi nowe tryby i zasady zlecania usług społecznych.

 

2. Czy to projekt, na jaki czekały przedsiębiorstwa społeczne i podmioty ekonomii społecznej? 

I tak, i nie.

Tak – patrz punkt 2. Nie?  To już pytanie do każdego z osobna. Patrz punkt 3
i następne.

 

3. Co jest w tej ustawie?

Ustawa została podzielona na 3 bloki:

 • I – ten, w którym mówi się o organizacji, zasadach działania przedsiębiorstwa społecznego, jego obowiązkach sprawozdawczych i instrumentach wsparcia PS;
 • II – ten, w którym mówi się o realizacji usług społecznych przez przedsiębiorstwa społeczne i podmioty ekonomii społecznej.  
 • III  - ten, w którym mówi się o systemie wsparcia rozwoju ekonomii społecznej przez władze publiczne.

 

4. Jakie najważniejsze zmiany wprowadza ustawa?

 • ustawa zawiera definicje podmiotu ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społecznego
 • ustawa zawiera definicję wykluczenia społecznego
 • ustawa daje nowe uprawnienia wszystkim PS
 • ustawa wprowadza tryb negocjacyjny podczas zlecenia zamówień publicznych,
  z którego mogą skorzystać przedsiębiorstwa społeczne (i podmioty ekonomii społecznej).

 

5. Co z tym przedsiębiorstwem społecznym?

 • ustawa wskazuje dwa różne typy PS: reintegracyjne i świadczące usługi społeczne
 • minimalna liczba osób, które ma zatrudniać PS to 3 osoby, w tym co najmniej 30 % stanowić muszą osoby zagrożone wykluczeniem społecznym (uwaga - nie dotyczy to przedsiębiorstw społecznych świadczących  usługi społecznych)
 • musi działać pod nazwą zawierającą oznaczenie „przedsiębiorstwo społeczne”
 • sporządza plan i program reintegracyjny
 • powołuje organ konsultacyjno-doradczy, który ma być gwarancją demokratycznego zarządzania
 • nie dzieli nadwyżki finansowej między członków/udziałowców/akcjonariuszy/pracowników
 • składa sprawozdanie merytoryczne i plan reintegracyjny do wojewody.

 

6. Dużo obowiązków. A jakie korzyści?

 • ulga PFRON dla PS zatrudniających już 10 osób
 • korzyści możliwe do tej pory dla spółdzielni socjalnych – dotacje na utworzenie miejsca pracy, ulga podatkowa, możliwość refundacji składek ZUS i refundacji kosztów zatrudnienia
 • Nowe tryby zlecania usług społecznych, w tym tryb negocjacji

 

 7. Co dalej z tym projektem? 

Projekt jest obecnie w fazie bardzo szeroko zakrojonych konsultacji, które potrwają do 21 czerwca br. Następnie wróci do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej i pod ewentualnym wprowadzeniu uwag zostanie przekazany do Sejmu.

Swoje uwagi można przesyłać na adres mailowy: konsultacje.es@mrips.gov.pl w specjalnej tabeli uwag dostępnej tutaj. Można je również zgłosić swojemu doradcy kluczowemu w OWES, który będzie wiedział, co z tym dalej zrobić.

Potrzebujesz więcej szczegółów? Zachęcamy do zapoznania się z tekstem projektu ustawy dostępnym tutaj i nagraniami webinariów przygotowanymi przez OZSRSS.

Zapraszamy również na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się online jutro (11 czerwca br.). Chcemy poznać Waszą opinię.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://ekonomiaspoleczna.pl/konferencja-konsultacyjna/ 


Pliki do pobrania