Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Program pomocy dla osób z niepełnosprawnościami PFRON
2021-06-23
PFRON uruchomił realizację Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w 2021 roku. Samorządy mogą otrzymać pomoc finansową na wsparcie osób z niepełnosprawnościami (działania własne) oraz na działania realizowane przez organizacje pozarządowe. 
Wsparcie finansowe w ramach programu można przeznaczyć na:
  • świadczenia pomocy psychologicznej dla osób z niepełnosprawnościami i rodzin tych osób;
  • transportu;
  • dostarczania osobom niepełnosprawnym leków, produktów żywnościowych oraz innych artykułów pierwszej potrzeby;
  • organizacji opieki domowej;
  • zakupu środków ochrony (jak płyny do dezynfekcji, przyłbice, odzież ochronna);
  • zakupu do placówek dla osób z niepełnosprawnością wyposażenia po wystąpieniu choroby, tj. np. pościeli, ubrań;
  • zakupu sprzętu i wyposażenia podnoszącego poziom bezpieczeństwa sanitarnego w placówkach (np. utworzenie odrębnych stołówek);
  • utrzymania mieszkania chronionego przeznaczonego na „przejściowe” w okresie stanu epidemii dla osób niepełnosprawnych lub rodziny/opiekunów osoby niepełnosprawnej w związku z nałożoną kwarantanną (np. koszty utrzymania lokalu, zakupu środków ochrony, artykułów żywnościowych);
  • zakupu paczek żywnościowych dla osób niepełnosprawnych;
  • organizowania aktywności w celu poprawy kondycji osób niepełnosprawnych.

Wnioski mogą być składane przez samorządy powiatowe i gminne w trybie ciągłym, do 2 listopada 2021 roku.  

Więcej informacji oraz wzory wniosków znajdują się na stronie PFRON