Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Dotacje ZUS - program prewencji wypadkowej
2021-06-23
Dotacje ZUS 2021 to program, który pozwala firmom na uzyskanie dofinansowania na poprawę warunków pracy (zwiększenie bezpieczeństwa w pracy) poprzez zakup maszyn i urządzeń.
Wysokość dofinansowania z ZUS na poprawę BHP zależy od wielkości zatrudnienia w firmie. Może to być nawet 500.000 zł. 

140000 zł  - MIKROFIRMA (1-9 pracowników)
210000 zł  - MAŁA FIRMA  (10-49 pracowników)

Jak Wypełnić Wniosek Płatnika Składek?

Uzyskanie dofinansowania z ZUS wymaga od firmy w pierwszej kolejności przeanalizowania własnej sytuacji dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy. Specyfika programu ZUS może wymagać skorzystania z pomocy Ekspertów, którzy mają niezbędne doświadczenie we właściwym podejściu do zagadnienia BHP pod kątem wymagań regulaminu. 
Więcej informacji o wsparciu eksperckim na stronie ZUS: tutaj.


Z dotacji ZUS można sfinansować m.in. 

- zabezpieczenie krawędzi - dotacje z ZUS chroniące przed upadkiem z wysokości;

- oświetlenie hal oraz magazynów - poprawa BHP i wymiana oświetlenia na energooszczędne LED;

- dotacje z ZUS na wózek widłowy - ograniczenie obciążenia przez dofinansowanie na wózek widłowy;

- ograniczenie hałasu - dotacja ZUS 2021 na poprawę BHP posłuży wyciszeniu stanowiska pracy.


Więcej informacji o zasadach dofinansowania na stronie programu, tutaj