Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Portal Rejestrów Sądowych
2021-07-01
Uwaga Przedsiębiorcy Społeczni! Od dzisiaj (tj. od 1 lipca 2021 r.) zapominamy o formularzach KRS Z5, KRS ZK i innych formularzach składanych do KRS! Od dziś bowiem ruszył Portal Rejestrów Sądowych (System teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości służący do udostępniania usług rejestrów sądowych dla obywateli. Portal oferuje usługi związane z formularzami elektronicznymi KRS. Zapraszamy Was do zapoznania się z naszym krótkim samouczkiem poruszania się po Portalu.
1. Aby skorzystać z usługi Portalu wchodzimy na stronę https://prs.ms.gov.pl  i wybieramy okno „e-formularze KRS"


2.  Teraz musimy utworzyć konto użytkownika PRS w module Tożsamość- do tego celu wykorzystujemy posiadane konto w profilu zaufanym (wybierając Węzeł Krajowy Identyfikacji Elektronicznej, który przekieruje nas na stronę logowania za pomocą profilu zaufanego) bądź zakładając profil za pomocą kwalifikowanego e-podpisu.3. Gdy założymy już konto i zalogujemy się na nie trafiamy do strony wyboru wniosku- to decydujemy co chcemy zrobić- założyć nowy podmiot czy dokonać zmian w istniejącym. W tym celu wybieramy właściwą zakładkę która krok po kroku pokieruje nas dalej.4. Praca nad przygotowaniem wniosku przypomina pracę z generatorem wniosku, w którym zaznaczamy obszary, które nas interesują (np. adres podmiotu- zmiana adresu) i podajemy dane, które podlegają zmianie:

1)      Wybieramy formę prawną w przypadku wniosku o rejestrację nowego podmiotu:2)     Bądź wskazujemy numer KRS w przypadku chęci zmiany danych w podmiocie istniejącym:3)      W dalszych krokach podajemy dane podmiotu i osób uczestniczących w organach podmiotu, które do tej pory wskazywaliśmy w formularzach:

Po lewej stronie mamy „część roboczą” naszego wniosku, po prawnej poszczególne „strony” wniosku a poniżej dodatkowe narzędzia konieczne do zapisania wersji roboczej i wysłania wniosku (tu przykład rejestracj nowego podmiotu):Podobnie to wygląda w przypadku wniosku o zmianę podmiotu:Na koniec załączamy dokumenty będące podstawą wniosku: skany uchwał, listy obecności itp.:Teraz pozostaje nasz wniosek sprawdzić (opcja sprawdź poprawność po prawej stronie ekranu na dole), podpisać, opłacić i wysłać.Wybierając podpisanie wniosku zostajemy przekierowani na podstronę Portalu, gdzie możemy wybrać jedną z metod podpisu:

Należy pamiętać, że po podpisaniu wniosku nie będziemy mieli możliwości zmieniania jego treści!Ostatni krok to złożenie wniosku. Teraz pozostaje czekać na zarejestrowanie w KRS!