Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Apel w sprawie Strategii Deinstytucjonalizacji
2021-07-20
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło 25.06.2021 rozpoczęcie prekonsultacji „Strategii rozwoju usług społecznych” Dokument bardzo ważny dla naszego sektora, a szczególnie dla organizacji i instytucji działających w obszarze usług społecznych. Dokument przedstawiony przez Ministerstwo odbiega jednak od wypracowanych wspólnie przez powołany międzysektorowy zespół założeń. Apel ma na celu wsparcie wspólnego stanowiska, kierunku zmian w jakim powinny rozwijać się usługi społeczne w Polsce. 
W lutym 2020 roku przedstawiciele organizacji pozarządowych, obywatelskich oraz samorządów regionalnych i lokalnych wspólnie z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej rozpoczęło prace nad przygotowaniem dokumentu strategicznego na rzecz rozwoju usług społecznych w Polsce. Strategia ta miała za zadanie wyznaczyć kierunek zmian systemowych, bardzo ważnych z uwagi na zmieniającą się sytuację demograficzną, kwestie zdrowotne, czy zmiany świadomości na rzecz bezpiecznego i niezależnego życia. 

Zespół pracujący nad strategią zaproponował szereg zmian w zakresie wsparcia rodzin, rozwoju wsparcia środowiskowego, mieszkalnictwa, instytucji całodobowych, oraz sposobu zarządzania zmianami strukturalnymi i finansowymi, tak by najpóźniej do 2035 roku, zapewnić każdej osobie potrzebującej wsparcia z powodów społecznych (między innymi podeszłego wieku, niepełnosprawności, zdrowia psychicznego, bezdomności) możliwość bezpiecznego funkcjonowania w swoim mieszkaniu lub swoim domu tak długo, jak tego pragnie, zaś dzieciom i młodzieży pozbawionej opieki rodzicielskiej – wsparcie w warunkach rodzinnych.

Wspólna praca zaowocowała przedstawieniem 30 kwietnia br. dokumentu. „Usługi społeczne i zdrowotne na rzecz niezależnego i bezpiecznego życia. Strategia deinstytucjonalizacji usług społecznych w Polsce 2021-2035”. Pod koniec czerwca Ministerstwo przedstawiło jednak kolejną wersję dokumentu, jeszcze nieskonsultowaną wewnątrz ministerstwa, która w pewnych obszarach odbiega od wcześniejszych założeń. 

Więcej informacji o zastrzeżeniach odnośnie dokumentu znajduje się tutaj

Jak wskazują członkowie zespołu pracującego nad strategią: "Wierzymy, że nadal możliwe jest przygotowanie w sposób partycypacyjny, z udziałem ekspertów, Strategii odpowiadającej na wyzwania, które nas czekają. Brak konkretnych działań będzie bardzo bolesny zarówno dla polskich rodzin, samorządów, jak i budżetu państwa. Nadal jesteśmy gotowi wspólnie pracować i angażować swój czas. Nie jesteśmy płatnymi ekspertami czy podwykonawcami, ale osobami i przedstawicielami organizacji, którzy chcą pracować dla dobra wspólnego."

Apel, do jakiego podpisu zachęcamy jest formą wsparcia tego stanowiska. Apel dostępny jest na stronie ngo.pl 

Podpisy pod Apelem można składać do 31 lipca 2021 roku.