Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Zamówienia publiczne
POWR.04.03.00-00-W323/15 
Projekt Społecznie przede wszystkim! Usługi społeczne w rękach podmiotów ekonomii społecznej - efektywne mechanizmy zlecania na bazie doświadczeń zagranicznych jednostek samorządu terytorialnego.

 
Rezultaty Projektu:

Zamówienia społecznie odpowiedzialne Katalog dobrych praktyk PDF

Rekomendacje Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych PDF

Stosowanie klauzul społecznych
oraz społecznych kryteriów ocen. Podręcznik PDF


Publikacje dostępne również w wersji multimedialnej: http://pub.spoldzielnie.org/