Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Innovative Collaborations - spotkanie w Polsce
2021-10-26
25 i 26 października odbyło się w Poznaniu spotkanie zespołu jednego z realizowanych przez nas projektów. Projekt Innovative Collaborations realizujemy w partnerstwie z czterema organizacjami, z Cypru, Włoch, Belgi i Francji.  Celem projektu jest stworzenie wirtualnego klastra dla przedsiębiorstw społecznych oraz wypracowanie modelu współpracy tych podmiotów.
Temat spotkania w Polsce brzmiał: social economy in EU: resilience and crisis resistance / ekonomia społeczna w UE: odporność na kryzys i umiejętność adaptacji do zmian. To ważne wyzwanie jakie stoi przed naszym sektorem. Wśród uczestników spotkania byli oczywiście przedstawiciele Partnerów projektu, w tym nasz zespół – gospodarze wydarzenia.
 
Partnerzy projektu:
I.Re.Forr (Regional Institute for Training and Research) z Włoch 
Bruxelles Europe asbl z Belgi
Synthesis Center For Research and Education z Cypru
Center Ressources Arobase z Francji
I z Polski Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.

W warsztatach podczas pierwszego dnia wzięli także udział zaproszeni goście, eksperci z obszaru ekonomii społecznej - Jakub Schimanek z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz  dr Anna Waligóra z Uniwersytetu Ekonomicznego z Poznania oraz przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej z Poznania i przedsiębiorstwa społeczne.Podczas poniedziałkowego spotkania mieliśmy okazję przedstawić naszym gościom dwa przedsiębiorstwa społecznej z naszego subregionu – Spółdzielnię Socjalną Blues Hostel i Spółdzielnią Socjalną Sport i Rehabilitacja. Wśród wielu elementach swojej działalności o jakich opowiedzieli znalazło się również najnowsze przedsięwzięcia jakie wdrażają, a mianowicie realizacja wiązek usług społecznych. Działania te są realizowane przez spółdzielnie w ramach projektu Energia Społeczna. Więcej informacji o projekcie: http://spoldzielnie.org/project,51

Spółdzielnia Socjalna Blues Hostel wdraża model Opieka Wytchnieniowa+. W ramach wiązki realizowane są trzy uzupełniające się usługi: opieka wytchnieniowa w Blues Hostel wraz z usługą asystenta osobistego, wytchnieniowa opieka mobilna oraz help desk (doradztwo dla opiekunów i podopiecznych).
Spółdzielnia Socjalna Sport i Rehabilitacja wdraża model Rehabilitacja+ Dzięki działaniu Spółdzielni mieszkańcy Konina mają możliwość skorzystania z takich usług jak szkolenia, konsultacje kończące się projektem architektonicznym, usługa rehabilitacyjna, transport uczestników szkoleń oraz doradztwo telefoniczne z zakresu doboru sprzętu ortopedycznego, medycznego oraz rehabilitacyjnego.

 
Wśród wielu poruszanych w tym gronie tematów kluczowe były takie jak:

Opieka społeczna i spółdzielnie socjalne
Mechanizm zakupowy
Siła współpracy (sieciowanie)
Znaczenie wartości
Pakiety usług
Rosnąca rola nowych technologii
Ekonomia społeczna a edukacja

Drugiego dnia odbyło się spotkanie/ wizyta studyjna w Pracowni Ekonomii Społecznej ładne rzeczy. Spotkaliśmy się z przedstawicielami poznańskich podmiotów ekonomii społecznej jak Spółdzielnia Socjalna Furia oraz Taka Mydlarnia. Uczestnicy spotkania mogli poznać markę społeczną Klunkry wielkopolskie.Na zakończenie drugiego dnia przygotowaliśmy niespodziankę dla uczestników – angielską wersję naszej spółdzielczej gry miejskiej Spółdzielczy Poznań. Była to wspaniała okazja by poznać spółdzielczą historię Poznania.