Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
SDG Labs: Ekonomia społeczna na rzecz zielonej transformacji - kursy online
2023-07-12

Działania związane z zieloną ekonomia społeczną stały się kluczowym obszarem naszych działań. Działamy nie tylko regionalnie, ale również międzynarodowo.

W ramach edukacyjnego projektu SDG Labs, który zakłada realizację międzynarodowych badań naukowych w zakresie zielonych umiejętności w obszarze ekonomii społecznej wraz z partnerami projektu przedstawiliśmy ostatnio raport ukazujący rezultaty badań pn. „Przedsiębiorstwa społeczne a zielone kompetencje” – tutaj


Tym razem chcemy przedstawić kolejne działania w ramach projektu –  Podręcznik SDG Labs, który ukaże się już niebawem. Przewodnik dostarczy przydatnych wskazówek dla uczelni wyższych i organizacji sektora nauki i szkolnictwa wyższego na temat tego, jak uruchomić Living-Lab* GSS i/lub jak uczestniczyć i wnosić wkład na różnych etapach (definiowanie, tworzenie pomysłów, eksperymentowanie, uruchamianie). Będzie zawierał również zwięzłe i krótkie definicje głównych etapów SDG Labs, kluczowych podmiotów i celów. Do zestawu narzędzi zostanie dołączony specjalny załącznik z przykładami działań w zakresie budowania potencjału i przydatnymi zasobami edukacyjnymi, które będą wspierać podmioty SSE (instytucje szkolnictwa wyższego, organizacje SE, społeczeństwo obywatelskie) w budowaniu i ocenie ich wspólnych umiejętności w zakresie skutecznego współtworzenia wiedzy w szkolnictwie wyższym. Podręcznik pomoże nauczycielom akademickim włączyć kwestie związane ze środowiskiem do programów nauczania ekonomii społecznej i wyposażyć studentów w odpowiednią wiedzę i umiejętności. Z kolei podmioty ekonomii społecznej zyskają narzędzie, które pozwoli ich uczestnikom zdobywać wiedzę i umiejętności w taki sam sposób, jak studenci, ale z uwzględnieniem specyfiki działalności i doświadczenia organizacji, a także angażując w ten proces swoich interesariuszy.

Częścią tej publikacji są również otwarte kursy online na MOOC – "Ekonomia społeczna na rzecz zielonej transformacji”. Przygotowaliśmy  aż 13 kursów z 5 różnych obszarów, m.in. ekonomii cyrkularnej, zrównoważonego systemu żywieniowego, czy mieszkalnictwa. Warto podkreślić, że każdy z kursów dostępny jest aż w 5 językach.

Zachęcamy do sprawdzenia swojej wiedzy. Kursy dostępne są tutaj w języku polskim, tutaj w języku angielskim.
 
 
A jak działamy lokalnie?

Transformacja energetyczna
szczególnie dotyka subregion koniński. Odejście od węgla oznacza wiele zmian gospodarczo-społecznych, w tym zmianę dla nas bardzo ważna tj. pojawienie się na rynku pracy grupy osób, które powinny zostać objęte wsparciem. Stąd nasze zaangażowanie w różnorodne formy pomocy. I tak między innymi wdrożono projekt Life After Coal, w którym jako jedyny partner projektu będziemy odpowiedzialni za upowszechnianie wiedzy o zielonych zamówieniach publicznych.

Co więcej, we współpracy z GK ZE PAK i ZE PAK SA opracowujemy program  pracowniczy „Droga do zatrudnienia po węglu” na lata 2021-2027. Naszym zadaniem jest aktywizacja zawodowa obecnych lub byłych pracowników GK ZEPAK oraz członków ich rodzin polegającym na doporowadzeniu do zatrudnienia i utrzymanie trwałości nowego miejsca pracy o charakterze reintegracyjnym. Co więcej, zapewnienie opieki doradczo-biznesowej, mentoringowej i animacyjnej. Wsparcie w projekcie umożliwi samozatrudnienie lub zatrudnienie w podmiotach ekonomii społecznej.

Ponadto wciąż rozwijamy się jako zespół w kontekście zrównoważonego rozwoju – stoimy przed wielkim wyzwaniem opracowania własnego raportu ESG i jej skutecznego wdrożenia. Zrównoważony rozwój oznacza dla nas indywidualne podejście do każdego beneficjenta, wsparcie go w różnych obszarach, a także zapewnienie kompleksowych działań skupionych wokół aktywizacji zawodowej i społecznej.

Cieszymy się więc, że możemy być częścią budowania ekosystemu dla ludzi, aby mogli prosperować społecznie i ekonomicznie dla lepszej i zrównoważonej przyszłości nie tylko regionalnie.

*To nowatorskie rozwiązanie charakteryzuje się wykorzystaniem szerokiej gamy narzędzi z możliwością ich elastycznego wykorzystania przez różnych interesariuszy. Podręcznik podejmuje zarówno wątki teoretyczne, porządkując kwestie terminologiczne, jak i praktyczne związane z przygotowaniem i wdrożeniem Laboratorium SDG. Każda z tych części jest niezwykle potrzebna dla właściwego zrozumienia idei metody, a także jej operacjonalizacji w konkretnym przypadku merytorycznym i praktycznym, w tym konkretnym przypadku zielonych umiejętności w podmiotach ekonomii społecznej. Biorąc pod uwagę nowość zagadnienia tematycznego i stopniowe nagłaśnianie jego znaczenia popartego dobrymi praktykami, realizacja projektu SDG Labs jest niezwykle istotna.