Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Rok 2015 – czego się spodziewać?
2015-01-08

Wyzwań nie zabraknie. Na ich czele na pewno znajduje się nowa unijna perspektywa finansowa na lata 2014 – 2020, w której ciągle więcej jest niewiadomych aniżeli wiarygodnych informacji.  Ale to oczywiście nie wszystko. 

Koniec unijnego okresu programowania na lata 2007 – 2013 oznacza w praktyce koniec finansowania działalności trzeciego sektora, w sposób, jaki znaliśmy do tej pory. Wśród informacji dotyczacych nowego programowania nadal jest więcej niewiadomych  niż pewników, ale jest też jedna pewna informacja – Komisja Europejska zatwierdziła Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020, program udało się zatwierdzić jeszcze przed końcem roku. Według Urzędu Marszałkowskiego otwiera to drogę do „szybkiego uruchomienia wsparcia finansowego z  UE dla przedsięwzięć realizowanych w Wielkopolsce”.  Warto również podkreślić, że do dyspozycji w ramach WRPO 2014+ jest 2, 45 mld euro.  Pierwsze konkursy mają być ogłoszone już w pierwszym kwartale 2015 roku.

W oczekiwaniu na nowe wytyczne można próbować swoich sił w Programie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (uwaga: termin składania wniosków mija 19 stycznia) czy w programie Erasmus + promującym współpracę międzynarodową.  Program Erasmus + oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji  i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. 
 
Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej  – w tym nas – czeka proces akredytacji. Akredytacja ma służyć zidentyfikowaniu Ośrodków, które świadczą swoje usługi na najwyższym poziomie i których działania przynoszą wymierne i trwałe efekty. Wierzymy, że dzięki akredytacji będziemy mogli robić to, co robimy jeszcze lepiej.

Rok pod znakiem współpracy

Przyszły rok to jednak nie tylko projekty. To również, a może nawet przede wszystkim jeszcze większe możliwości dotyczące współpracy z firmami oraz samorządami. Szanse PES-ów na współpracę z tymi pierwszymi otworzyła uchwalona w listopadzie ubiegłego roku dyrektywa Parlamentu Europejskiego, zobowiązująca wszystkie firmy zatrudniające ponad 500 pracowników do publikowania raportów z działań pozafinansowych.  Tym samym CSR przestaje być wyborem, a staje się koniecznością. To tym bardziej znaczące, że wśród trendów CSR coraz częściej wymienia się współpracę z przedsiębiorstwami ekonomii społecznej.
Rok 2015 może być również rokiem współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Wybory samorządowe mamy już za sobą, przed samorządami okres kilkuletniej stabilizacji. Warto to wykorzystać.  Nad zacieśnieniem współpracy między samorządami i spółdzielni socjalnymi pracujemy w ramach projektu  „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”.  Pierwsze rezultaty już są. O wszystkich będziemy mogli mówić dopiero po zakończeniu projektu, a więc w drugiej połowie 2015 roku.

Żeby tak się stało spółdzielnie socjalne muszą być wiarygodnym, atrakcyjnym parterem. Oznacza to nie tylko konieczność nieustannego podnoszenia swojej poprzeczki, ale przede wszystkim konieczność silniejszego zaistnienia w Internecie. Gdzie, jeśli nie tam sprawdzamy swoich potencjalnych partnerów? To w dalszym ciągu najskuteczniejszy a zarazem najmniej kosztowny sposób budowania swojej marki. Silnej, lokalnej marki – tego życzymy i sobie, i Wam. 

ad
 
źródło: www.wrpo.wielkopolskie.pl, www.odpowiedzialnybiznes.pl, www.ekonomiaspoleczna.pl