Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Publikacja - Innowacyjne modele spółdzielni socjalnych
2016-02-05

Zapraszamy do zapoznania się z serią publikacji: „Innowacyjne modele spółdzielni socjalnych” wydaną przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.

Zapowiadana już w czasie konferencji podsumowującej projekt seria: „Innowacyjne modele spółdzielni socjalnych to lektura obowiązkowa dla wszystkich zainteresowanych rozwojem ekonomii społecznej w Polsce”. Jak mówiła  nasza specjalistka ds. merytorycznych, Malwina Pokrywka w wywiadzie dla SOC-extra: „To podsumowanie całej dekady działań nad rozwiązaniami z zakresu ekonomii społecznej Podczas tej pracy udało się usystematyzować i połączyć w kilka spójnych modeli rozwiązania, jakie obserwowaliśmy podczas naszej dotychczasowej pracy.”.


Każda z publikacji koncentruje się wokół innego rozwiązania testowanego przez określoną spółdzielnię socjalną. Poszczególne rozwiązania mają pewne cechy wspólne – część z nich koncentruje się wokół włączania zawodowego i społecznego pewnych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, inne dotyczą szeregu usług użyteczności publicznej, jakie spółdzielnie socjalne mogą świadczyć na rzecz lokalnej społeczności. Stąd też podział na spółdzielnie integracyjne i usługowe. W grupie modeli integracyjnych znajdują się m.in. przedsiębiorstwa społeczne dedykowane ofiarom przemocy, osobom ze spektrum autyzmu,  osobom bezdomnym czy uzależnionym. Wśród spółdzielni o profilu usługowym znajdują się  między innymi spółdzielnie socjalne obsługujące ruch turystyczny, spółdzielnie przy Centrum Integracji Społecznej, spółdzielni prowadzących żłobek i przedszkole.

Publikacje mają na celu stworzenie możliwości replikowania przez organizacje pozarządowe,  jed­nostki samorządu terytorialnego lub inne zainteresowane podmioty danego modelu w ramach franczyzy społecznej.

Zapraszamy do lektury!

Bezpłatne egzemplarze można odebrać w siedzibie Stowarzyszenia w Poznaniu oraz w biurze Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej w Koninie. Poniżej znajdują się również pliki do pobrania w PDF. 

Pliki do pobrania