Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Małe Wielkie Zmiany: Ogłoszenie o naborze
2016-09-26
Wspieramy ludzi z inicjatywą! Chcemy znaleźć rozwiązania, które w lepszy sposób pomogą osobom oddalonym od rynku pracy. Zapewniamy wsparcie merytoryczne, organizacyjne oraz finansowe. Ogłaszamy nabór do Inkubatora Małe Wielkie Zmiany! Skorzystaj z okazji i dołącz do nas!
Naszym celem jest stworzenie trwałego ekosystemu sprzyjającego innowacjom i pomagającego osobom oddalonym od rynku pracy. Inkubator "Małe Wielkie Zmiany - sieć rozwoju innowacji społecznych" otwiera się na nowe inicjatywy, które dotychczas nie miały szans na realizację. Chcemy połączyć siły z instytucjami oraz ludźmi świadomymi problemów na rynku pracy i gotowymi zaangażować się na rzecz integracji zawodowej osób, którym na tym rynku najtrudniej jest zafunkcjonować. Zmieniajmy świat razem! Czekamy na Twoje zgłoszenie!

 

Formularze zgłoszeniowe

Zgłoszenia do Inkubatora przyjmujemy w turach. Pierwszą z nich oficjalnie rozpoczynamy 26 września 2016 r. Zapraszamy do przesyłania formularzy zgłoszeniowych, które pozwolą nam Was lepiej poznać. Formularze zawierają instrukcje i podpowiedzi, które ułatwiają ich wypełnienie.

 

1. Kto może wziąć udział w naborze?

Zgłoszenia przyjmujemy zarówno od osób fizycznych, jak i osób prawnych czy grup nieformalnych.

2. Na co zwrócić uwagę przy wypełnianiu formularza?

Nawet najciekawsze zgłoszenie musi najpierw spełnić wszystkie formalne wymogi, aby zostało dopuszczone do oceny merytorycznej. Należy zwrócić uwagę na to, żeby wszystkie pola zostały uzupełnione, formularz był wypełniony czytelnie i nie zabrakło podpisów ani parafek. W poprawnym wypełnieniu formularza pomogą zawarte w nim instrukcja i podpowiedzi.

Podczas oceny merytorycznej kluczowe znaczenie będzie miała jakość opisu wybranego problemu osób oddalonych od rynku pracy. Ocenie będzie podlegać spójność opisu, znajomość opisywanej problematyki i trafność przedstawionych wniosków. W dalszej kolejności analizowana będzie motywacja innowatora do rozwiązania problemu, a także jego dotychczasowy dorobek, rezultaty społeczne dotychczas wdrożonych przedsięwzięć, jak również umiejętność pozyskiwania partnerów do działań.

3. Jak, gdzie i kiedy przesłać formularz?

Formularz należy dostarczyć zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej. Obie wersje muszą być jednobrzmiące.

Wersja elektroniczna
Formularz należy wysłać w wersji elektronicznej pod adres: tadeusz.mirski@spoldzielnie.org do dnia 3 listopada 2016 r.

Wersja papierowa
Podpisany formularz w tej wersji należy dostarczyć do dnia 8 listopada 2016 r. pod następujący adres:
Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
ul. Górecka 115
61-475 Poznań
Można wysłać go pocztą lub dostarczyć osobiście, przy czym decyduje data wpłynięcia formularza pod wskazany wyżej adres.

4. Co się stanie po przesłaniu formularza?

Formularze będą na bieżąco sprawdzane pod kątem formalnym. W przypadku braków w formularzu organizator naboru może zwrócić się do innowatora z prośbą o ich uzupełnienie. Ocena merytoryczna zostanie przeprowadzona po 3 listopada.

30 innowatorów zostanie zaproszonych na rozmowy z Komisją Oceny Innowacji w drugiej połowie listopada. Te rozmowy zadecydują o zakwalifikowaniu 15 innowatorów do kolejnych etapów.

5. Na czym będzie polegała rozmowa z Komisją?

Członkowie Komisji w celu rozmowy ze zgłaszającymi się innowatorami zbiorą się kilka razy w drugiej połowie listopada w Poznaniu, w siedzibie Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. Nie ma jednak konieczności osobistej obecności na miejscu, w pełni akceptowaną alternatywą będą wideokonferencje przez Skype lub rozmowy telefoniczne.

Celem rozmów będzie lepsze poznanie innowatorów, ich doświadczeń, kreatywności, umiejętności organizacyjnych i motywacji. Na tym etapie dla Komisji najważniejszy będzie potencjał innowatorów do wdrażania nowych rozwiązań. Nie oczekujemy przedstawiania gotowych pomysłów – na ich opracowanie przyjdzie czas podczas współpracy innowatorów ze specjalistami Inkubatora.

W efekcie w pierwszej połowie grudnia powstaną listy rankingowe zgłoszeń. 15 innowatorów zostanie zaproszonych do dalszej współpracy, a kolejne osoby znajdą się na liście rezerwowej.

Chcesz wiedzieć więcej?

wszystkie etapy projektu zostały rozpisane w zakładce Etapy i terminy.

W razie wątpliwości lub pytań serdecznie zapraszamy do kontaktu:
Malwina Pokrywka, malwina@spoldzielnie.org
Tadeusz Mirski, tadeusz.mirski@spoldzielnie.org
tel. 61 887 11 66

Osoby, które nie mogą wziąć udziału w I turze naboru do Inkubatora, informujemy, że II tura rozpocznie się na początku roku 2017. Zgłoszenia będą przyjmowane do 5 lutego 2017 r.

Procedury

Jak będzie przebiegać projekt? Jakie obowiązują w nim zasady? Zapoznaj się z "Procedurami dotyczącymi realizacji projektu grantowego Małe Wielkie Zmiany – sieć rozwoju innowacji społecznych".

Pliki do pobrania