Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Etapy i terminy

Dowiedz się, przez jakie kolejne etapy przejdziesz, tworząc i testując swoją innowację. Tutaj znajdziesz też tabelę z najważniejszymi terminami. Wszystkie informacje będą sukcesywnie uzupełniane.

 

Etapy projektu

 

1. Rozpoznanie problemu

Ludzie w Twoim otoczeniu nie mają pracy, a standardowe metody wsparcia nie działają. Chcesz to zmienić i znaleźć rozwiązanie, które będzie mogło zafunkcjonować w przyszłości na szerszą skalę.

obrazek z rozrzuconymi puzzlami

 
2. Inspiracje
Przychodzisz na nasze inspirujące spotkania. Organizujemy dla Ciebie seminarium i warsztaty. Szukasz rozwiązań, które sprawdziły się gdzie indziej. Wymyślasz nowe możliwości.
Informacje o terminach spotkań oraz formularze będą dostępne na naszej stronie spoldzielnie.org/innowacje. Jeśli masz już wszystko przemyślane, nie musisz w nich brać udziału.
Warsztaty w IV turze: Kraków - 23 listopada, Gdańsk, Wrocław - 24 listopada 2017
 
3. Praca nad problemem
Opisujesz problem, który chcesz rozwiązać, swoją motywację i doświadczenie. Odpowiedni formularz oraz informacje o terminach znajdziesz na naszej stronie. Wysyłasz go nam. Możesz zgłosić się sam, razem z grupą nieformalną lub jako osoba prawna.
Przyjmowanie zgłoszeń w czwartej turze: do 30 listopada 2017 r.
 
4. Ocena komisji
Wszystkie zgłoszenia zostaną dokładnie przeanalizowane. Autorzy wybranych ok. 30 najciekawszych w każdej z czterech tur naboru zostaną zaproszeni na rozmowy z Komisją Oceny Innowacji. Członkowie Komisji będą chcieli lepiej poznać Ciebie i Twój projekt. Na koniec będą musieli wyłonić 15 innowatorów (60 we wszystkich turach), którzy dostaną dalsze wsparcie.
Ostateczny wybór projektów do wsparcia w czwartej turze: styczeń 2018
 
5. Sesje Design-Thinking Jam
Zapraszamy Cię na sesję kreatywną poprowadzoną metodą Design Thinking. Rozwiązanie powszechnie stosowane w najbardziej innowacyjnych firmach i instytucjach (wśród nich Apple, IKEA czy UNICEF) pozwoli Ci w nowy sposób przyjrzeć się potrzebom odbiorców. Będzie to też okazja, żeby poznać się z innymi uczestnikami projektu i wymienić doświadczeniami.
Sesja Design-Thinking Jam w czwartej turze: styczeń 2018
 
6. Pozyskanie sojuszników
Rozpoczynasz współpracę z Mentorem Innowacji z PwC. Otrzymujesz wsparcie w pozyskiwaniu kolejnych sojuszników, przede wszystkim w środowisku odbiorców Twojej innowacji. Dopracowujesz swój projekt.
Praca z mentorem i przygotowanie projektu w trzeciej turze: październik-grudzień 2017. W czwartej turze: styczeń-marzec 2018.
 
7. Napisanie projektu
Mając już zapewnione zaplecze i bazując na zebranych danych, przygotowujesz projekt do przetestowania. Zwróć uwagę, żeby spełniał on kilka podstawowych kryteriów: innowacyjności, skuteczności, efektywności, trafności, użyteczności i możliwości powielania. Komisja Oceny Innowacji będzie uwzględniała również Twój potencjał jako realizatora działania.

Przygotowanie projektu do oceny Komisji w trzeciej turze: do 5 grudnia 2017
 
8. Prezentacja projektu do dofinansowania
Przygotowany projekt prezentujesz przed Komisją Oceny Innowacji. Eksperci wybiorą inicjatywy, które będą mogły otrzymać granty. W trakcie prezentacji mogą z Tobą negocjować ostateczny kształt projektu, w tym przede wszystkim budżet wdrożeniowy. Komisja dokona oceny na podstawie analizy Twojego projektu oraz wniosków z jego obrony. Opublikowana zostanie lista rankingowa wskazująca pomysłodawców, którym powierzony zostanie grant, a także lista rezerwowa.

Prezentacja projektu przed Komisją w trzeciej turze: styczeń 2018
Ogłoszenie listy rankingowej po trzeciej turze: luty 2018
 
 
9. Podpisanie umowy
Autorów wybranych projektów zaprosimy do podpisania umowy o powierzenie  grantów i dołączenia do Sieci Innowatorów Społecznych. W gronie podobnych, twórczych osób będziecie się mogli wspierać, wymieniać pomysłami i inspiracjami.
Podpisanie umowy w drugiej turze: listopad 2017 r.

10. Testowe wdrożenie innowacji
Przez 6 miesięcy testujesz swoje rozwiązanie z niewielką grupą odbiorców. Cały czas masz wsparcie mentorów i doradców specjalistycznych, możesz też korzystać z przestrzeni biurowej Inkubatora. Pamiętaj, że w trakcie testowania najważniejsze jest osiągnięcie odpowiednich, konkretnych efektów, z których będą mogły korzystać kolejne osoby i podmioty w całym kraju.
Testowanie rozwiązania: Okres 6 miesięcy od podpisania umowy


11. Podsumowanie testów
Przygotowujesz sprawozdania z efektów testów: kwartalne po 3 miesiącach i końcowe po 6 miesiącach. Rozliczasz się z osiągniętych efektów. Niezależny podmiot przeprowadza ewaluację wszystkich testowanych rozwiązań.
Podsumowanie i rozliczenie: 3 miesiące od rozpoczęcia testowania oraz 6 miesięcy od rozpoczęcia testowania


12. Upowszechnienie rozwiązania
W ostatnim etapie projektu trzy innowacje, które najlepiej przeszły etap testowy i zostały pozytywnie ocenione w ewaluacji zewnętrznej, są szeroko promowane w całym kraju. Twój pomysł dociera w nowe miejsca i rozwiązuje problemy wielu ludzi.
Upowszechnianie najlepszych rozwiązań: luty 2019 - lipiec 2019

 

Terminy

Działanie

Termin (i miejsce)

Seminarium

1. Poznań, 16 grudnia 2016. 2. Warszawa, 26 października 2017.

Warsztaty (IV tura)

Kraków - 23 listopada, Gdańsk, Wrocław - 24 listopada 2017

Przyjmowanie zgłoszeń (IV tura)

23 października - 30 listopada 2017

Wybór innowatorów do wsparcia merytorycznego (IV tura)

Styczeń 2018

Sesja Design Thinking Jam (IV tura)

29 stycznia 2018

 

Partnerzy