Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Społecznie przede wszystkim- zapytanie na Senior Eksperta dla Samorządów
2017-08-30
Serdecznie zapraszamy do skladania ofert, których celem jest wyłonienie Senior Eksperta dla Samorządów, który będzie świadczył usługę doradczą w zakresie Prawa zamówień publicznych i stworzy Sieć Senior Ekspertów dla Samorządów w ramach projektu „Społecznie przede wszystkim!" 

ZAPYTANIE

NA WYŁONIENIE SENIOR - EKSPERTA ŚWIADCZĄCEGO USŁUGĘ DORADCZĄ W ZAKRESIE
PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DLA SAMORZĄDÓW

ZGODNIE Z ZASADĄ ROZEZNANIA RYNKU

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Senior Eksperta dla Samorządów, który będzie świadczył usługę doradczą w zakresie Prawa zamówień publicznych i stworzy Sieć Senior Ekspertów dla Samorządów w ramach projektu „Społecznie przede wszystkim! Usługi społeczne w rękach podmiotów ekonomii społecznej - efektywne mechanizmy zlecania na bazie doświadczeń zagranicznych jednostek samorządu terytorialnego” o numerze WND.POWR.04.03.00-00-W323/15 realizowanego w ramach osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa - projekty konkursowe Centrum Projektów Europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwoju (POWER) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych

61-475 Poznań, ul. Górecka 115

Tel./fax 061 887-11-66, e-mail: biuro@spoldzielnie.org

KRS 0000167905, NIP 782-22-73-377

*Senior Ekspert będzie zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej w wymiarze 50 godzin.
*Zamawiający przewiduje wyłonienie 10 Senior Ekspertów.
*Termin realizacji oferty: wrzesień 2017 – kwiecień 2018 r.  


Wypełniony formularz oferty w wersji papierowej należy dostarczyć do siedziby Stowarzyszenia do 11 września 2017 roku. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

Więcej informacji o projekcie można znaleźć tutaj

Szczegóły dotyczące oferty znajdują się w zapytaniu ofertowym dostępnym w załączniku.
Pliki do pobrania