Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Konkurs na najlepiej zarządzaną organizacją pozarządową w Wielkopolsce
2018-04-19
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w konkursie promującym najlepsze praktyki zarządzania organizacją pozarządową.

Celem konkursu jest promocja dobrych praktyk w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi oraz wyróżnienie najlepszych podmiotów. Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Fundację im. Ernsta-Bernda Blümle. Wyróżnione organizacje pozarządowe będziemy rekomendować do współpracy z przedsiębiorstwami zrzeszonymi w Klubie Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Przedsiębiorstwa coraz częściej poszukują partnerów redystrybucji zysków, oferując donacje i wsparcie akcji prospołecznych, a wśród licznych podmiotów lokalnej gospodarki to właśnie podmioty sfery pozarządowej posiadają często najlepszą wiedzę o otoczeniu i jego potrzebach. 

Zgłoszenie do konkursu, wraz z wypełnionym kwestionariuszem samooceny, należy przesłać na adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań  z dopiskiem „Konkurs” do dnia 20.05.2018 roku. Kolejnym etapem konkursu będzie wizyta przedstawiciela Komisji Konkursowej w celu wyłonienia laureatów.
Ewentualne pytania prosimy kierować do: agnieszka.grablewska-aagten@ue.poznan.pl lub telefonicznie: 61 854 37 21 (lub 61 854 37 14).
Pliki do pobrania