Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Bukareszt - wymiana doświadczeń w zakresie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych
2019-09-25
Bună București! Juz 27 września, w stolicy Rumunii - Bukareszcie, będziemy dzielić się naszymi doświadczeniami w zakresie realizacji zamówień publicznych społecznie odpowiedzialnych. Wydarzenie jest organizowane w ramach Projektu BSI, zainicjowanego przez Komisję Europejską. 
Bun venit - Witajcie!

Celem konferencji jest promocja i upowszechnianie stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych opartych na przepisach dyrektywy 2014/24/UE. Wydarzenie jest częścią szerszej inicjatywy prowadzonej w ramach projektu Buying for Social Impact na rzecz społecznie odpowiedzialnych zamóweiń publicznych. 

Konferencja odbywa się pod hasłem: Concrete Opportunities to Acquiring Social Value in and through Public Procurement - Between Law and Praxis (Szanse na wypracowanie wartości społecznych w ramach realizacji zamówień publicznych - między prawem a praktyką.)

Najważniejszym celem spotkań, jest wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami, a przez to poznanie praktyk w zakresie ZP w krajach europejskich. Na zaproszenie organizatorów, Przemysław Piechocki, Prezes SNRSS, zaprezentuje doświadczenia polskich samorządowców w tym zakresie. Przedstawi również dobre praktyki w zakresie realizacji społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, czyli takich, w ramach których stosowane są  klauzule bądź aspekty społeczne w kryteriach ocen. 6 lipca uczestniczyliśmy również, w roli ekspertów, na wydarzeniu BSI w stolicy Czech, Pradze. Konferencja w ramach BSI w Czechach pod hasłem: Korzyści społeczne z zamówień publicznych była realizowana przy współpracy z Ministerstwem Pracy i Spraw Społecznych w Czechach oraz organizacjami pozarządowymi. Więcej informacji - tutaj.


Economie Socială (Ekonomia Społeczna)

Ważną część realizacji społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych stanowi włączenie jak największej liczby uczestników rynku w proces edukacji i informacji o możliwościach jakie dają klauzule oraz apekty społeczne. Bardzo istotna jest rola ekonomii społecznej, jako sektora zajmującego się działaniami na rzecz włączenia społecznego, wsparcia lokalnej społeczności oraz rozwoju przedsiębiorczości społecznej. Więcej informacji: tutaj


BSI - Buying for Social Impact

Wydarzenie jest realizowane w ramach Projektu BSI realizowanego na zlecenie Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) oraz Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW). Realizatorem wydarzenia w Rumunii jest European Network of Social Integration Enterprises (ENSIE) oraz organizacji pozarządowej Rise Romania. Inicjatywa zakłada realizację wydarzeń w piętnastu krajach UE (Chorwacja, Czechy, Dania, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Irlandia, Łotwa, Holandia, Polska, Rumunia, Słowacja oraz Szwecja). Wydarzenie w Polsce odbyło się 14 marca 2019 roku - więcej informacji tutaj

Więcej informacji na temat wydarzenia znajduje się na stronie organizatorów: tutaj