Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Przedsiębiorstwa społeczne w czasie epidemii - badanie
2020-03-26
Badanie w kontekście kryzysu przedsiębiorstw społecznych, wywołanym epidemią wirusa SARS-CoV-2. Celem badania, jest diagnoza stanu obecnego oraz wskazanie oczekiwań PS, w sprawie wdrożeń pakietów osłonowych i pomostowych.
Badania zostały przeprowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w ramach Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej w okresie 19-20 marca 2020 r. 

Celem badania, jest diagnoza stanu obecnego oraz wskazanie oczekiwań PES, w sprawie wdrożeń pakietów osłonowych i pomostowych. Badanie zostało zrealizowane, ponieważ do kadry WOES, pracującej z PES spływały systematyczne prośby o wsparcie, mające łagodzić negatywne skutki ekonomiczne w związku z wymogiem wstrzymania działalności lub całkowitego jej zamknięcia na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374).

Dodatkowym, sygnalizowanym problemem jest zmniejszenie popytu na usługi i produkty, związane z zmianą zachowań klientów. Przede wszystkim problem dostrzegały PS związane z branżą gastronomiczną, hotelową, przedszkolną, opiekuńczą ale również firmy budowlane i usługowe. Już sama intensywność alarmowania pracowników WOES wskazywała na fakt, iż jest to problem bardzo poważny i zagrażający utrzymaniu miejsc pracy przez przedsiębiorstwa społeczne.
Z rozmów telefonicznych wynikało, że sytuacja jest bardzo trudna i w niedługim okresie zabraknie finansów na utrzymanie miejsc pracy, które były budowane z mozołem dla tych pracowników, którzy wcześniej mieli znaczny problem ze znalezieniem i utrzymaniem pracy. Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym ponownie mogą znaleźć się na bezrobociu, co w kontekście ich poprzednich doświadczeń byłoby sytuacją wielce szkodliwą pod względem ich zdrowia psychicznego, fizycznego oraz ograniczenia szans życiowych.

Brak płynności finansowej przedsiębiorstw społecznych może oznaczać ich upadłość, co miałoby katastrofalne skutki dla osób w nich zatrudnionych, ponieważ te podmioty zatrudniają osoby, których nie zatrudnią podmioty stricte komercyjne.


Pełen raport do pobrania tutaj:

Raport z badania PDF