Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Z empatią i troską – opieka w czasach epidemii. Relacja Spółdzielni Socjalnej Nowe Horyzonty
2020-04-30
Nie zostają w domu, bo są potrzebni i potrzebne w innych domach, by pomagać i ratować ludzkie życie.

Spółdzielcy i spółdzielczynie pracujące jako opiekunowie osób starszych, chorych i z niepełnosprawnościami nie mogą i nie chcą pozwolić sobie na „zmniejszenie” skali działania


Usługi opiekuńcze realizowane przez spółdzielni socjalne to często zadania zlecone przez lokalne samorządy. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania są świadczone osobom, których stan zdrowia nie pozwala na samodzielne funkcjonowanie.  Często również są to osoby, które wymagają specjalistycznej opieki, którą może świadczyć tylko wykwalifikowana opiekunka bądź opiekun.

Jak jednak świadczyć takie usługi obecnie, kiedy zostaliśmy zmuszeni do ograniczenia kontaktów społecznych do minimum, a izolacja stała się głównym elementem naszego życia?

Zapytaliśmy o to spółdzielnię socjalną świadczącą usługi opiekuńcze.
 
Maseczki i środki dezynfekcji to absolutna podstawa

Spółdzielnia Socjalna Nowe Horyzonty, podobnie jak wiele przedsiębiorstw w kraju, nie była przygotowana na pandemię. Obostrzenia mające na celu uniemożliwienie rozprzestrzeniania się koronawirusa i dynamiczna sytuacja na rynku pracy zablokowały dwie z trzech gałęzi działań, które prowadzi Spółdzielnia. Zawieszona została działalność gastronomiczna i usługi rehabilitacyjne.  

Małgorzata Modrak, prezeska zarządu Spółdzielni deklaruje jednak, że Nowe Horyzonty starają się mimo trudnej sytuacji wspierać swoich podopiecznych:

„Musimy sobie radzić, realizujemy w trzech gminach Wielkopolski zadania z zakresu opieki
w środowiskach domowych beneficjentów. Wspieramy seniorów i osoby niepełnosprawne - nasi podopieczni to bardzo często ludzie samotni i zależni od pomocy płynącej z zewnątrz. Opiekunki środowiskowe i opiekunki medyczne zabezpieczają nie tylko potrzeby gospodarczo-bytowe seniorów, ale dbają też o ich zdrowie i psychikę. W erze samotności i osamotnienia to karkołomne zadanie. Mam wrażenie, że opiekunki to ciche bohaterki ratujące od domowych dramatów. Bez nich wiele z tych osób nie przetrwałoby tygodnia. Mowa zwłaszcza o podopiecznych, u których realizowane są usługi pielęgnacyjne (pacjenci  obłożnie chorzy). Pozostawieni samym sobie nie mają szans na normalność.”

Spółdzielcy z Piły mówią, że świadczenie usług opiekuńczych wymaga obecnie przede wszystkim bardzo dużej dbałości o bezpieczeństwo i higienę pracy. Opiekunki pracują z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, a maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji to absolutna podstawa.

 
Solidarność, empatia i troska

Zarząd Spółdzielni zadbał o to, by opiekunki znały sytuację podopiecznego zanim się z nim spotkają. Miejsko-Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej przekazują na bieżąco informacje o  potrzebach
i problemach podopiecznych, którymi opiekują się pracownicy Spółdzielni. To pozwala się odpowiednio przygotować, a jeśli trzeba to wyposażyć w dodatkowe środki ostrożności, jak np. strój ochronny, zakup artykułów czy produktów medycznych. Jest to szczególnie istotne teraz, kiedy kontakt fizyczny powinien być możliwie jak najbardziej ograniczony.

Spółdzielnia Socjalna Nowe Horyzonty świadczy swoje usługi na terenie kilku gmin, najdłużej współpracuje z Gminą Wyrzysk i lokalnym MGOPS.  To właśnie w Wyrzysku przy współpracy z MGOPS Spółdzielnia wdrożyła zasadę rekrutowania opiekunek z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, często są to podopieczne ośrodka pomocy społecznej. Aktywizacja zawodowa tych osób przynosi wiele korzyści. 

Jak wskazuje Pani Małgorzata „kobiety wcześniej bierne i bezrobotne przeistoczyły się strażniczki spokoju osób starszych. Praca z ludźmi to ciężki kawałek chleba, długotrwała opieka nad osobą zależną może powodować wypalenie nie tylko u opiekunów rodzinnych, ale też u tych profesjonalnych. Tym większy mam szacunek dla empatii i troski, z którymi opiekunki pochylają się nad seniorami. To mądre kobiety.”

Spółdzielnia Socjalna Nowe Horyzonty zatrudnia obecnie blisko 30 osób. Są to przede wszystkim opiekunki środowiskowe, opiekunki medyczne, ale też fizjoterapeuci, logopeda, terapeuta i personel obsługujący kawiarnię (Spółdzielnia prowadzi Kawiarnię Dworcową w Pile).

Trudna sytuacja, w jakiej obecnie znalazł się podmiot pozwoliła wskazać obszary, które warto w realizowanych usługach zmienić czy poprawić. „W kontekście pandemii pojawił się temat efektywniejszego wspierania zdrowia seniorów i osób niepełnosprawnych poprzez nowe metody. Jesteśmy w trakcie wdrażania innowacyjnego pomysłu, który już niebawem zostanie włączony w pakiet usług świadczonych przez Spółdzielnię. „Obecna sytuacja dobitnie pokazała, że rzeczywistość weryfikuje nasze metody postępowania i wymusza nieustanne ulepszanie dotychczasowych standardów. Musimy być elastyczni i prędko reagować na zmiany na rynku zdrowia i usług opiekuńczych” – wskazuje Pani Małgorzata. I dodaje:  „stan epidemiczny ujawnił wiele luk w systemie opieki. Widzimy teraz wyraźnie własne słabości i mamy pole do rozszerzania zakresu usług. Nie jest łatwo, ale potraktujmy to jako lekcję pokory i przyczynek do nowego początku. Naprawianie świata musi zaczynać się od ratowania najsłabszych.”   

                                 
Sytuacja nie jest łatwa i wymaga działania w nowej, bezpiecznej formie. Osoby świadczące usługi takie jak usługi opiekuńcze są szczególnie narażone na zagrożenia związane z bezpośrednim kontaktem z podopiecznymi. Usługi opiekuńcze świadczą również takie przedsiębiorstwa społeczne jak Spółdzielnia Socjalna Arka z Gostynia czy Spółdzielnia Socjalna Razem do Sukcesu z Kramska. Dla nich wszystkich obecna sytuacja jest nowym wyzwaniem, któremu muszą sprostać by dalej zapewniać usługi jakości. Do tego dochodzi troska o dobro pracowników i zapewnienie im stabilnego zatrudnienia. Pamiętajmy o tym, żeby ich wspierać.
 

#SpółdzielczaPomoc #WaszeRelacjeSąWażne
 
 
Spółdzielnia Socjalna Nowe Horyzonty z Piły współpracuje ze Stowarzyszeniem przy wdrażaniu wiązki usług opiekuńczych – nowego rozwiązania wspierającego osoby starsze i z niepełnosprawnościami. Więcej informacji o projekcie Energia Społeczna, znajduje się tutaj: http://spoldzielnie.org/project,51