Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok - do 30 czerwca
2021-06-28
Przypominamy, że do 30 czerwca należy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2020 rok. Poniżej krótkie zestawienie najważniejszych informacji.
Dla organizacji prowadzącej działalność gospodarczą:
·        do 30 czerwca 2021 r. należy sporządzić e-Sprawozdanie Finansowe,
·        do 30 września 2020 r. należy je zatwierdzić,
·        do 15 października 2020 r. należy je złożyć do KRS, jak do tej pory, w formie elektronicznej (czyli e-sprawozdanie finansowe, podpisane elektronicznie przez cały Zarząd i osobę sporządzającą). Należy dołączyć skan/zdjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania. Złożenie dokumentów powinno nastąpić za pośrednictwem Repozytorium Dokumentów Finansowych: https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/

Nie ma potrzeby (w przypadku organizacji prowadzących działalność gospodarczą) składania oddzielnie sprawozdania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wystarczy samo złożenie e-sprawozdania do KRS
 

Dla organizacji nieprowadzącej działalności gospodarczej:
·        Do 30 czerwca 2021 r. należy sporządzić i podpisać sprawozdanie finansowe,
·        do 30 września należy je zatwierdzić a następnie:
·        do 11 października należy je wysłać do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza na tej stronie: e-sprawozdania dołączając skan/zdjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania.


Instrukcja, Jak złożyć sprawozdanie finansowe znajduje się tutaj