Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Projekt systemowy – wdrażamy kolejne rozwiązania
2015-05-28

Zakończyliśmy kolejny, ważny etap realizacji projektu „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej”. Dzięki wzmożonej pracy doradców zatrudnionych w projekcie oraz całego zespołu Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych udało nam się wdrożyć 10 modeli spółdzielni socjalnych realizujących usługi użyteczności publicznej w partnerstwie publiczno-społecznym:

1)      Model spółdzielni socjalnej reintegrującej kobiety ofiary przemocy domowej wdrażany przez Spółdzielnię Socjalną Arka z Gostynia,

2)      Model spółdzielni socjalnej dedykowanej osobom uzależnionym po przebytej terapii/leczeniu uzależnień wdrażany przez Markowicką Spółdzielnię Socjalną Nazaret z Markowic,

3)      Model spółdzielni socjalnej organizującej i obsługującej ruch turystyczny w społeczności lokalnej wdrażany przez spółdzielnię socjalną Perunica z Byczyny

4)      Model spółdzielni socjalnej rewitalizującej zasoby lokalowe, socjalne i komunalne, gminy wdrażany przez Spółdzielnię Socjalną Communal Service z Brzezin,

5)      Model spółdzielni socjalnej działającej przy centrum integracji społecznej wdrażany przez spółdzielnię socjalną Prom ze Skarżyska-Kamiennej,

6)      Model spółdzielni socjalnej reintegrującej osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności wdrażany przez Spółdzielnię Socjalną Kwazar z Gorzowa Wielkopolskiego,

7)      Model spółdzielni socjalnej reintegrującej osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wdrażany przez Spółdzielnię Socjalną Furia z Poznania,

8)      Model spółdzielni socjalnej prowadzącej żłobek wdrażany przez Spółdzielnię Socjalną Śmigielanka ze Śmigla,

9)      Model spółdzielni socjalnej świadczącej usługi medyczne na rzecz kobiet z cukrzycą wdrażany przez Spółdzielnię Socjalną Edukacja Rozwój Praca z Kleczewa,

10)   Model spółdzielni socjalnej prowadzącej przedszkole wdrażany przez Spółdzielnię Socjalną Aktywni z Koła.


Przed wszystkimi tymi spółdzielniami stoi nie lada wyzwanie – zrealizować usługi użyteczności publicznej we współpracy z przedstawicielami lokalnych samorządów oraz stworzyć stabilne miejsca zatrudnienia dla przynajmniej 5 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Mamy nadzieję, że wszystkie temu podołają. Zapraszamy Was do śledzenia razem z nami losów powyższych spółdzielni. Począwszy od czerwca na stronie internetowej Stowarzyszenia będziecie mogli zapoznać się bliżej z każdą z nich.