Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Konferencja w Poznaniu: klauzule społeczne w ZP - relacja
2018-04-16
10 kiwetnia 2018 roku w Poznaniu wspólnie z Zarządem Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. organizowaliśmy konferencję: klauzule społeczne w zamówieniach publicznych – element świadomej polityki społecznej i gospodarczej Miasta Poznania. Wydarzenie miało charakter spotkania międzysektorowego. 
W wydarzeniu wzięli udział specjaliści odpowiadających za zamówienia publiczne, pracujący w miejskich wydziałach, jednostkach i spółkach,  przedstawiciele firm prywatnych startujących w przetargach oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Celem konferencji była wymiana doświadczeń pomiędzy Zamawiającymi a Wykonawcami. 

Konferencję oficjalnym przywitaniem gości rozpoczął Tomasz Lewandowski, Wiceprezydent Miasta Poznania. Prezydent zwrócił uwagę na rosnącą rolę aspektów społecznych w zamówieniach publicznych. Wyraził nadzieję, że debata pomoże zarówno Zamawiającym, jak i Wykonawcom, poprzez wymianę doświadczeń w kreowaniu stabilnej współpracy.


Teoria i praktyka zamówienń publicznych


Michał Łakomski, Pełnomocnik Miasta Poznania ds. smart city zauważył, że miasta w swoich politykach mają na celu osiąganie szczęścia swoich mieszkańców. Wskazał jednocześnie, że właśnie realizowane w sposób odpowiedzialny, przemyślany zamówienia publiczne mogą pomóc w zapewnianiu lokalnej społeczności dobrobytu. 

Omówienia istniejących rozwiązań dotyczących uwzględniania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych dokonała Dyrektor Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Zamówień Publicznych Pani Magdalena Olejarz. Poszczególne klauzule społeczne zostały omówione jako umożliwiające rozwiązywanie konkretnych problemów społecznych. Słuchacze mogli się także zapoznać z przykładami dobrych praktyk z całego kraju. 

Omówienia praktyk Urzędu Miasta Poznania dokonała Pani Agnieszka Lewicka, Kierownik Wydziału Zamówień i Obsługi Urzędu. Przedstawiła statystyki obrazujące tendencję wzrostową stosowania klauzul społecznych. Zwróciła także uwagę na konkretne oszczędności dla miasta w przypadku mądrego zastosowania istniejących rozwiązań. Dyskusja

Następnie swoim wystąpieniem debatę otworzył Przemysław Piechocki, Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. Podzielił się swoimi spostrzeżeniami w zakresie realizacji zadań ZP przez inne kraje europejskie, m.in. Anglię, Włochy, Francję. Kraje te realizuj

Następnie swoim wystąpieniem debatę otworzył Przemysław Piechocki, Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych. Podzielił się swoimi spostrzeżeniami w zakresie realizacji społecznie odpowiedzialnych ZP przez inne kraje europejskie jak Anglia, Włochy, Francja. Wskazał praktyczne rozwiązania stosowane na świecie, które od lat obserwuje SNRSS i które stara się upowszechniać w kraju. Podkreślał, że nasze zamówienia publiczne mogą wpisywać się w trend europejski i opowiadać się za uwzględnianiem społecznego wymiaru wydatkowania pieniędzy publicznych. Kolejnym etapem spotkania była dyskusja z uczestnikami. Poruszano kwestie jak siecowanie między sektorem prywatnym a przedsiębiorstwami społecznymi. Wzajemne poznawanie swoich potencjałów może skutkować lepszą współpracą i stworzyć przestrzeń do podwykonawstwa. 

Zwrócono uwagę na konieczność mądrego przemyślenia klauzul, które chce się zastosować w ofertach. Wybór najlepszego rozwiązania powinna poprzedzać solidna diagnoza lokalnego rynku pracy, problemów społecznych dotyczących danego terytorium, czy wyzwań, z jakimi miasto/gmina/powiat/województwo musi się mierzyć.

Podczas spotkania istotny był również aspekt edukacji, który został wyrażony zarówno przez Zamawiających jak i Wykonawców. Powinniśmy stawiać na edukację i przedstawianie korzyści płynących z uwzględniania aspektu społecznego tak, aby potencjalne strony ZP dostrzegały wartość dodaną stojącą za społecznymi aspektami w ZP. 


Zobacz więcej:

Raport NIK: Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych - tutaj
Klauzule społeczne – co przyniesie nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych? tutaj
Klauzule społecznej, teoria i praktyka - relacja z konferencji ZKZL - tutaj

Konferencja: klauzule społeczne w zamówieniach publicznych - zaproszenie (archiwalne)- tutaj