Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Nowe modele usług społecznych wdrażane w kolejnych gminach.
2021-02-17
W Projekcie Energia Społeczna kontynuujemy etap pilotażowego wdrożenia modeli wiązek usług. Modele: Opieka+, Opieka wytchnieniowa+, Opieka nad dziećmi+ oraz Rehabilitacja+ są już realizowane przez przedsiębiorstwa społeczne w 10 lokalnych społecznościach.
Przedsiębiorstwa społeczne, które zostały wybrane do realizacji zadania pilotażowego wdrożenia modeli wiązek usług, to podmioty z wielu regionów Polski. Poprzez realizację zadania – modelu wiązek usług wprowadzają do swojej działalności nowe, ważne dla lokalnej społeczności usługi wspierające osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami.

Pod koniec 2020 roku nowe usługi zostały wdrożone przez Spółdzielnię Socjalną Razem do Sukcesu w Gminie Kramsk oraz przez Spółdzielnię Socjalną Poryw w Gminie Rychwał. Na początku 2021 roku modele wiązek usług zostały wdrożone w kolejnych ośmiu społecznościach.

Zobacz - Energia Społeczna/ Wdrażamy pierwsze dwa modele 

 

Spółdzielnia Socjalna Ale smacznie wdrożyła model Rehabilitacja+. W ramach tej wiązki usług Spółdzielnia realizuje w Gminie Dąbie takie usługi jak rehabilitacja, dietetyka i wsparcie psychologa.

Przedsiębiorstwo powstało w 2016 roku a jej założycielami jest Gmina Dąbie oraz Fundacja Dąbie Naszych Marzeń. W 2016 roku powstająca Spółdzielnia Socjalna w Dąbiu świadczyła głównie usługi gastronomiczne. W 2017 zwiększając zatrudnienie zdecydowała się na poszerzenie oferowanych usług o zupełnie nowe branże. Usługi porządkowe, pielęgnacja terenów zielonych, drobne usługi budowlane, porządkowanie grobów oraz usługi kurierskie.

http://spoldzielniadabie.pl/

Spółdzielnia Socjalna Ale Smacznie, Dąbie, województwo wielkopolskie, powiat kolski

 

Spółdzielnia Socjalna Arka w Gostyniu wdrożyła model Opieka+. Model jest realizowany dzięki wdrożeniu trzech rodzajów usług, tj. opiekuńczych i specjalistycznych, ratowania życia i wsparcia zdrowia psychicznego.

Realizowany przez podmiot model wiązki społecznej jest dedykowany osobom starszym, samotnym i z niepełnosprawnościami. Usługi jakie dzięki tej wiązce wdrożyła Spółdzielnia były deficytowymi i bardzo potrzebnymi na lokalnym rynku.

Spółdzielnia Socjalna Arka działa od 2012 roku. Wśród oferowanych usług jakie realizuje podmiot są usługi opiekuńcze nad osobami starszymi, chorymi i z niepełnosprawnościami. Spółdzielnia zatrudnia 200 opiekunek, które świadczą usługi dla blisko 400 osób. Usługi opiekuńcze spółdzielnia realizuje nie tylko w swoim regionie. Dzięki zaangażowaniu w wiele projektów i współpracując z innymi organizacjami, swoje usługi świadczy również w innych miejscowościach a nawet regionach kraju, m.in. w Krobii, powiecie wągrowieckim, Śremie. Oczywiście nadal oferuje swoje usługi w Gostyniu, w którym ma ponad 60 podopiecznych.

http://arka.spoldzielnie.org/

Spółdzielnia Socjalna Arka z Gostynia, województwo wielkopolskie, powiat gostyński

 

Stowarzyszenie Kolektyw Edukacyjny z Poznania realizuje model Opieka nad dziećmi+. W tym wypadku wdrożono takie usługi jak ogród sensoryczny, zajęcia/warsztaty dla dzieci oraz zajęcia /warsztaty dla rodziców.

Wizją Przedsiębiorstwa jest tworzenie miejsca jak najbardziej przyjaznego i twórczego dla dzieci, wspierającego ich naturalny rozwój, w jak najbliższym kontakcie z naturą. Wdrażany model zakłada stworzenie ogrodu sensorycznego do działań z zaburzeniami integracji sensorycznej na świeżym powietrzu, w sposób znaczący wpłynie na jakość przestrzeni z której korzystają dzieci. Model będzie wdrażany w Dymaczewie Starym koło Poznania gdzie Stowarzyszenie prowadzi swoje zajęcia z dziećmi.

Organizacja od początku swojej działalności wspiera rodziny i rodziców w rodzicielstwie opartym na bliskości, oferowane w modelu usługi warsztatowe i szkoleniowe będą jej profesjonalnym dopełnieniem.

http://kolektywedukacyjny.pl/

Stowarzyszenie Kolektyw Edukacyjny z Poznania, województwo wielkopolskie

 

Spółdzielnia Socjalna Nowe Horyzonty z Piły realizuje trzy nowe usługi w ramach modelu Opieka+. Te usługi to usługi opiekuńcze/gospodarcze/ pielęgnacyjne, udzielanie pierwszej pomocy oraz monitoring stanu zdrowia.

Spółdzielnia Socjalna „Nowe Horyzonty” powstała w lipcu 2015 roku z inicjatywy sześciu gmin: Piła, Krajenka, Wyrzysk, Łobżenica, Gmina Miejska Chodzież oraz Powiat Chodzieski.

W ofercie podmiotu znajduje się szereg usług, tj.: gastronomia i catering, usługi remontowe, usługi sprzątające, poligrafia i reklama, sprzątanie obiektów, opieka nad zielenią oraz usługi opiekuńcze.

http://nowehoryzonty.info

Spółdzielnia Socjalna Nowe Horyzonty, województwo wielkopolskie, powiat pilski

 

Spółdzielnia Socjalna Koronowianka z Koronowa wdraża model Opieka+, a w ramach niego trzy uzupełniające się usługi. Usługi opiekuńcze, pierwsza pomoc, teczka informacyjna.

Podmiot powstał w marcu 2014 roku. Tworzą ją dwa podmioty prawne: Gmina Koronowo i Powiat Bydgoski.

Spółdzielnia oferuje usługi dla firm i instytucji oraz klientów indywidualnych. Wśród usług jakie realizuje podmiot są m.in. pielęgnacja terenów zielonych, usługi remontowo-budowlane oraz usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i osobami z niepełnosprawnościami.

http://www.koronowianka.pl/

Spółdzielnia Socjalna Koronowianka, województwo kujawsko-pomorskie, powiat bydgoski

 

Spółdzielnia Socjalna  Pasja z Oleśnicy realizuje model Opieka+. W tym wypadku wiązkę usług tworzą asystentura osobista, poradnictwo psychologiczne i usługi pomocnicze.

Usługi asystencji osobistej oraz wsparcia psychologicznego i poradnictwa w zakresie poruszania się po systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami są ściśle związane z obecnie realizowanymi działaniami przez Spółdzielnię Socjalną Pasja. Podstawowym profilem jej działalności jest właśnie wsparcie osób mających trudności m.in. w zakresie mobilności oraz trudności poznawcze. Są to również usługi bardzo w lokalnej społeczności potrzebne, wcześniej nikt nie oferował takiego wsparcia.

Spółdzielnia została utworzona przez dwie organizacje pozarządowe Fundację Eudajmonia oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Wymagających Pomocy. Głównym celem jest działalności jest rehabilitacja społeczna oraz zawodowa mieszkańców Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie. Duża część pracowników Spółdzielni to właśnie mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej, w tym osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Pasja prowadzi Pralnię Fralka oraz Szwalnię Compasja. Spółdzielnia zatrudnia ponad 80 osób - w większości mieszkańców PDPS w Ostrowinie.

http://www.compasja.pl/

Spółdzielnia Socjalna Pasja z Oleśnicy, województwo dolnośląskie, powiat oleśnicki

 

Spółdzielnia Socjalna Wigor z Żalinowa również wdraża model Opieka+. Ta wiązka usług jest realizowana poprzez cztery usługi jak opieka nad seniorami poza DDS, transport i opieka poza DDS, dowóz ciepłego posiłku, zakup artykułów pierwszej potrzeby.

Celem wdrożenia tego modelu było kompleksowe wsparcie osób starszych z regionu w jakim działa Spółdzielnia. Rozwiązanie realizowane poprzez trzy uzupełniające się usługi ma służyć przede wszystkim seniorom żyjącym w odosobnieniu. Jak wskazuje Spółdzielnia nowe usługi mają za zadanie wspierać seniorów i ich rodziny przez cały czas, również wtedy kiedy nie przebywają w prowadzonym przez Wigor ośrodku.

Spółdzielnia Socjalna WIGOR została założona przez dwie gminy wiejskie - Gminę Inowrocław i Gminę Dąbrowa. Podmiot prowadzi  Dzienny Dom Seniora w Żalinowie oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Żalinowie.

http://wigor.net.pl/

Spółdzielnia Socjalna Wigor, Żalinów, województwo Kujawsko-Pomorskie, powiat inowrocławski

 

Związek Organizacji Pomocowych z Gorzowa Wielkopolskiego Rehabilitacja+. Rozwój usług rehabilitacyjnych, porady w zakresie aktywności fizycznej, usługi asystenckie.

Organizacja od 2017 roku integruje stowarzyszone instytucje w celu świadczenia usług społecznych w interesie ogólnym lokalnej społeczności. Realizowane przez podmiot inicjatywy dotyczą w szczególności wsparcia osób starszych i osób z niepełnosprawnościami, w tym działań na rzecz standaryzacji usług opiekuńczych i asystenckich.

http://zopgorzow.pl/

Związek Organizacji Pomocowych, Gorzów Wielkopolski, województwo lubuskie, powiat gorzowski

 

Zakontraktowanie i rozpoczęcie realizacji wdrażania pozostałych 30 wiązek usług planujemy do końca I kwartału 2021r.

Projekt Energia społeczna. Sieć Przedsiębiorstw Społecznych realizujących nowe modele usług w zakresie użyteczności publicznej jest realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Więcej informacji o projekcie znajduje się tutaj