Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Wiązki usług społecznych - coraz więcej gmin i PS w projekcie Energia Społeczna
2021-08-04

W Projekcie Energia Społeczna kontynuujemy etap pilotażowego wdrożenia modeli wiązek usług. Mieszkańcy już 30 gmin mogą korzystać z zaprojektowanych razem z lokalnymi przedsiębiorstwami społecznymi uslug społecznych, w tym rehabilitacji i opieki. 

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych, Świetlica „Motylkowe Wzgórze” wdraża wiązkę Opieka +. Model jest realizowany poprzez oferowanie w Gminie Starachowice specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, usługi pomocnicze, które zwiększają komfort życia osób niesamodzielnych, m.in. usługi psychologa, prawnika, fryzjerskie, kosmetyczne, sprzątające, transportowe). Trzecią usługa wdrożoną w ramach modelu jest organizacja spotkań integrujących osoby niesamodzielne ze społecznością lokalną.

FB Stowarzyszenia

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Świetlica "Motylkowe Wzgórze", Gmina Starachowice, województwo świętokrzyskie

 

Stowarzyszenie PROREW wdraża model Rehabilitacja +. Dzięki Stowarzyszeniu w Gminie Górno mieszkańcy mogą skorzystać z usług rehabilitacyjnych (w tym mobilnej fizjoterapii, wsparcia logopedy, psychoterapeuty czy psychologa). Oprócz rehabilitacji w ramach modelu Stowarzyszenie wdraża również usługi wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego, usługi transportowe, usługi animacyjne i integracyjne oraz rehabilitację zawodową.

Strona www

Stowarzyszenie PROREW, Gmina Górno, województwo świętokrzyskie

 

Spółdzielnia Socjalna Porządek musi być wdraża model Opieka+. Spółdzielnia działa na terenie Gminy Sadowie i to właśnie w tej gminie wdraża wiązkę składającą się z trzech usług: świadczenie podstawowych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, pomocy w sprawach codziennych oraz usług pomocniczych.

Spółdzielnia Socjalna Porządek musi być, Gmina Sadowie, województwo świętokrzyskie

 

Fundacja Obudźmy nadzieję z Rawy Mazowieckiej wdraża model Rehabilitacja+. Na wiązkę składają się takie usługi jak pogotowie rehabilitacyjne, usługa szkoleń/doradztwa z zakresu doboru sprzętu i jego użytkowania, usługa opiekuńcza ze szkoleniem dla rodzin z zakresu pielęgnacji i opieki nad osobami z niepełnosprawnością ruchową, osobami wymagającymi pomocy osób trzecich.

Strona www

Fundacja Obudźmy nadzieję, Rawa Mazowiecka, województwo łódzkie

 

Spółdzielnia Socjalna Poznanianka wdraża model Rehabilitacja+. Model jest realizowany dzięki wdrożeniu trzech rodzajów usług, tj. rehabilitacji/ fizjoterapii, konsultacji psychologicznej i konsultacji dietetyka.

Usługi realizowane przez Spółdzielnię są realizowane dla osób w wieku 60+ oraz ich rodzin i dla osób z niepełnosprawnościami i niesamodzielnych oraz ich rodzin i opiekunów.

Strona www

Spółdzielnia Socjalna Poznanianka, Poznań, województwo wielkopolskie

 

Spółdzielnia Socjalna Blues Hostel wdraża model Opieka Wytchnieniowa+. W ramach wiązki realizowane są trzy uzupełniające się usługi: opieka wytchnieniowa w Blues Hostel wraz z usługą asystenta osobistego, wytchnieniowa opieka mobilna oraz help desk (doradztwo dla opiekunów i podopiecznych)

Więcej informacji o wiązce wdrażanej przez Blues Hostel

Strona www

Spółdzielnia Socjalna Blues Hostel, Konin, województwo wielkopolskie

 

Sompoleńska Spółdzielnia Socjalna "Nasza Przyszłość" wdraża modelOpieka Wytchnieniowa+

Spółdzielnia Socjalna z Sompolna w ramach wiązki usług oferuje opiekę zastępczą o charakterze doraźnym zastępującą opiekuna w dzień, doradztwo psychologiczne, transport (dowóz)

Strona www

Sompoleńska Spółdzielnia Socjalna "Nasza Przyszłość", Sompolno, województwo wielkopolskie

 

Wrocławska Spółdzielnia Socjalna wdraża model Opieka+. W ramach tego działania na terenie Miasta Wrocławia Spółdzielnia wdrożyła usługi opiekuńcze, usługi psychologiczne w miejscu zamieszkania, usługi higieniczne, usługi fryzjerskie. Piątą usługą wdrażanego modelu jest transport, polegający na przewozie odbiorców usług do lekarza, szpitala, czy do urzędów.

Strona www

Wrocławska Spółdzielnia Socjalna, Wrocław, województwo dolnośląskie

 

Spółdzielnia Socjalna Zielone Pabianice w partnerstwie z Urzędem Miejskim w Pabianicach realizację modelu Opieka+. W ramach działania podmiot wdraża wiązkę kilku usług, w tym mobilne usługi opiekuńcze, pomoc psychologiczną świadczoną w miejscu zamieszkania, usługi sprzątania i usługi kosmetyczne świadczone w miejscu zamieszkania osoby korzystającej z usług.

Strona www

Więcej informacji o wiązce wdrażanej przez SpS Zielone Pabianice

Spółdzielnia Socjalna Zielone Pabianice, Pabianice, województwo łódzkie

 

Spółdzielnia Socjalna Sport i Rehabilitacja wdraża model Rehabilitacja+

Dzięki działaniu Spółdzielni mieszkańcy Konina mają możliwość skorzystania z takich usług jak szkolenia, konsultacje kończące się projektem architektonicznym, usługa rehabilitacyjna, transport uczestników szkoleń oraz doradztwo telefoniczne z zakresu doboru sprzętu ortopedycznego, medycznego oraz rehabilitacyjnego.

Strona www

Spółdzielnia Socjalna Sport i Rehabilitacja, Konin, województwo wielkopolskie

 

Spółdzielnia Socjalna Buszkowo realizuje model Rehabilitacja+.

Na wiązkę usług wdrażaną w ramach modelu składają się trzy usługi, w tym usługa podstawowa – rehabilitacyjna (fizjoterapia i rehabilitacja społeczna). Dwie pozostałe, uzupełniające model usługi to transportowe, w tym pomoc asystenta w przemieszczaniu się, edukacja w zakresie profilaktyki zdrowia (konsultacje z dietetykiem).

Strona www Buszkowo

Buszkowo, gmina Skulsk, województwo wielkopolskie

 

Spółdzielnia Socjalna Pozytywka wdraża model Opieka nad dziećmi+. Usługi realizowane w ramach tego działania przez Spółdzielnię to prowadzenie punktu przedszkolnego (opieka przedszkolna), zajęcia dla rodziców i animacje i półkolonie.  

Strona www

FB SpS Pozytywka

Spółdzielnia Socjalna Pozytywka, Kartuzy, województwo pomorskie

 

Spółdzielnia Socjalna Bezpieczni Podopieczni wdraża w gminie Żukowo model Opieki Wytchnieniowej+. W ramach tej wiązki są wdrażane takie usługi jak opieka zastępcza, pakiet doraźnych godzin opieki zastępczej, trening wsparcia. Powołana została również grupa wsparcia.

Strona www

Spółdzielnia Socjalna Bezpieczni Podopieczni, Żukowo, województwo pomorskie

 

Spółdzielnia Socjalna Kociewska z województwa pomorskiego wdraża model Opieka Wytchnieniowa+. Nowe usługi będą realizowane dla mieszkańców na terenie Miasta i Gminy Pelplin. Bazową usługą wdrożoną przez podmiot jest opieka zastępcza, a więc pakiet doraźnych godzin opieki zastępczej. Uzupełnieniem tej usługi będzie bezpłatna pomoc prawna oraz stworzona grupa wsparcia ze wsparciem psychologicznym.

Strona www

Spółdzielnia Socjalna Kociewska, Pelplin, województwo pomorskie

 

O!środek sp. z o. o. w gminie Kórnik wdraża model Opieka nad dziećmi+. W skład realizowanej wiązki wchodzą takie usługi jak prowadzenie punktu opieki nad dziećmi do lat 3, zajęcia z fizjoterapeutą, zajęcia sensoryczno-rozwojowe oraz szkolenia grupowe, konsultacje indywidualne dla kadry i rodziców.

Strona www

O!środek sp. z o. o. , Robakowo, województwo wielkopolskie

 

Spółdzielnia Socjalna Uciec dysforii wdraża model Rehabilitacja+. Wiązkę usług zaplanowano jako połączenie takich usług jak rehabilitacja lecznicza, rehabilitacja zawodowa oraz rehabilitacja społeczna.

https://uciecdysforii.pl/

Spółdzielnia Socjalna Uciec dysforii, Oborniki, województwo wielkopolskie

 

Stowarzyszenie IGNIS wdraża wiązkę usług w ramach modelu Rehabilitacja+. Mieszkańcy gminy Wałcz będą mogli skorzystać z takich usług jak rehabilitacja, w tym fizjoterapia, edukacji w zakresie profilaktyki zdrowia oraz usługi wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego oraz jego transportu.

FB Stowarzyszenie IGNIS

Stowarzyszenia Pomocy Osobom Przewlekle Chorym IGNIS, Różewo, województwo zachodniopomorskie

 

Spółdzielnia Socjalna Tacy Sami w gminie Łobez wdraża model Opieka+. Bazowa usługa – opiekuńcza, została uzupełniona przez podmiot usługami wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego oraz usługą rehabilitacyjną.

FB SpS Tacy Sami

Spółdzielnia Socjalna Tacy Sami, Łobez, województwo zachodniopomorskie

 

Fundacja Jesteśmy z Tobą z Gdańska wdraża model Opieka+. Wiązkę usług realizowaną przez Fundację stanowią usługi opiekuńcze, usługi złotej rączki oraz wsparcie wytchnieniowe.

https://jestesmyztoba.com.pl/#kontakt

Fundacja Jesteśmy z Tobą, Gdańsk, województwo pomorskie

 

Spółdzielnia Socjalna Kaszubska Ostoja z Kartuz wdraża model Opieka+. W ramach tego działania mieszkańcy Kartuz mogą skorzystać z usług opiekuńczych, usług asystenckich oraz ze wsparcia koordynatora usług społecznych.

https://kaszubskaostoja.com/

Spółdzielnia Socjalna Kaszubska Ostoja,  Kartuzy, województwo pomorskieZobacz również:

Nowe modele usług społecznych wdrażane w kolejnych gminach ("Na początku 2021 roku modele wiązek usług zostały wdrożone w kolejnych ośmiu społecznościach.")

Energia Społeczna/ Wdrażamy pierwsze dwa modele ("Przedsiębiorstwa społeczne wdrażają pierwsze dwa modele: Rehabilitacja + w gminie Rychwał oraz model Opieka Wytchnieniowa + w gminie Kramsk.") 

Projekt Energia Społeczna, więcej informacji