Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Publikacje
2017-10-20

Zapraszamy do pobrania i zapoznania się z publikacjami opracowanymi przez zespół projektu Trio to success. Poszczególne publikacje poświęcone są różnym obszarom kształcenia zawodowego (poradnictwo i doradztwo zawodowe, metody nauczania oparte na pracy, przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna) ich cel jest jednak wspólny – poprawa jakości kształcenia zawodowego.