Strona główna | Kontakt
Poprzedni
Następny
Aktualności
Konferencja: Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne - 22.11.2017
2017-11-21
Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka - Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu są organizatorami konferencji która odbędzie się 22 listopada 2017 roku w Poznaniu. Temat spotkania: zamówienia publiczne, nie mogło nas na nim zabraknąć. 
Wydarzenie: Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne - konferencja sieciująca partnerstwa lokalne subregionu poznańskiego odbędzie się w Poznaniu, w siedzibie jednego z organizatorów Fundacji Pomocy Wzajemnej "Barka".

Przedstawiciele naszego Stowarzyszenia również biorą udział w wydarzeniu, by jeszcze bardziej uczestniczyć w dyskusji wokół potrzeb i rozwiązań w zakresie PZ. Przemysław Piechocki, prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych przedstawi na wydarzeniu rozwiązania wypracowane w ramach działania OWES prowadzonego przez SNRSS oraz w projektach towarzyszących, realizowanych na rzecz zwiększania skuteczności zamówien publicznych. 


W programie m.in. 

  • "Zadania użyteczności publicznej - ES partner czy podwykonawca?" Cezary Miżejewski, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych
  • "Macedońskie doświadczenia w obszarze budowania podstaw przedsiębiorczości społecznej" Barbara Sadowska, Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” 
  • "Polskie rozwiązania prawne w zakresie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych" dr Justyna Pożarowska, Urząd Zamówień Publicznych

O doświadczeniach w zakresie zamówień publicznych, lokalnych i zagranicznych opowie Prezes SNRSS Przemysław Piechocki. 

  • "Doświadczenia europejskie z implementacji dyrektyw UE z zakresu przedsiębiorczości społecznej i społecznie odpowiedzialnych zamówień" 

Podczas wydarzenia odbędą się również prezentacje PES realizujących zamowienia dla JST

  • Zlecanie realizacji zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Gmina Oborniki oraz Spółdzielnia Socjalna „Uciec Dysforii”
  • Zlecanie usług w trybie in-house na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych Gmina Krobia oraz Spółdzielnia Socjalna „Ecoss”
  • Udzielanie zamówień zastrzeżonych na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Miasto Poznań oraz Centrum Integracji Społecznej Fundacji „Barka”
  • Skala stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych z perspektywy działań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Warsztaty

Częścią wydarzenia będą również warsztaty: "Co powinniśmy zrobić, żeby zwiększyć w sposób istotny skalę zlecania usług dla podmiotów ekonomii społecznej?". Część dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej poprowadzi Przemysław Piechocki, prezes SNRSS. Polecamy również dodatkowe materiały i informacje dotyczące zamówien publicznych:

Raport NIK Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

Klauzule społeczne – co przyniesie nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych?

Pracujemy nad skutecznością w zamówieniach publicznych

Społecznie przede wszystkim – nowy projekt Stowarzyszenia